Arbejdstilsynets besøg og påbud


Undervisning
Om arbejdstilsynets besøg

Arbejdstilsynet skal inddrage virksomhedens ledelse og medarbejdere i tilsynet med virksomhedens arbejdsmiljø.

Læs mere
Energivejleder
Smileyordning

Grøn, gul og rød. Bliv klogere på smileyen - det synlige stempel på virksomhedens arbejdsmiljøforhold.

Læs mere
Byggeplads
Rådgivningspåbud

Hvornår gives et rådgivningspåbud, og hvad skal der til, før et påbud frafalder. Vi har samlet den vigtigste information.

Læs mere
Klagemuligheder i arbejdsmiljøsager
Klagemuligheder

Her kan du læse hvad virksomheden skal gøre, hvis man finder et påbud eller lignende urimeligt.

Læs mere

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.