Rådgivningspåbud

Byggeplads

Et rådgivningspåbud er et påbud til en virksomhed om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at bistå sig med at løse og forebygge det eller de arbejdsmiljøproblemer, som virksomheden har fået påbud om.

Arbejdstilsynet kan udstede fem typer rådgivningspåbud: 

  • Hvis virksomheden har komplekse og alvorlige arbejdsmiljøproblemer, som det kan være vanskeligt at finde en varig løsning på. 
  • Hvis virksomheden har mange formelle og/eller materielle arbejdsmiljøproblemer. Det vil sige, at virksomheden overtræder arbejdsmiljøreglerne i fem eller flere tilfælde. 
  • Hvis virksomheden har gentagne arbejdsmiljøproblemer. Det vil sige, at der er mange overtrædelser af arbejdsmiljøreglerne (15 eller flere) på tværs af virksomhedens produktionsenheder. 
  • Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø foretaget af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver
  • Undersøgelsespåbud om substitution af stoffer og materialer.

Frafald af rådgivningspåbud

Arbejdstilsynet giver ikke længere rådgivningspåbud, når der træffes afgørelse om:

  • Et arbejdsmiljøproblem der skal bringes i orden straks 
  • En fare som skal imødegås straks (forbud) 
  • En afgørelse uden påbud
Det betyder, at afgørelser, som er enkle at løse inden for den fastsatte frist, ikke længere medfører rådgivningspåbud.


Senest opdateret 23-09-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.