Smiley-ordningen

Energivejleder

Grøn smiley og kronesmiley gives af arbejdstilsynet til virksomheder, der har styr på arbejdsmiljøforholdene. Derudover findes der også en gul og en rød smiley, som gives til virksomheder, der har arbejdsmiljømæssige problemer.

Kronesmiley

Kronesmileyen viser, at virksomheden har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. Det vil sige, at virksomheden har gjort en ekstraordinær indsats for at sikre en høj arbejdsmiljøstandard. 

Grøn smiley

Den grønne smiley gælder for en 5-årig periode. Hvis ikke virksomheden har haft et tilsynsbesøg inden udløbsdatoen, kan virksomheden på eget initiativ bestille et nyt tilsyn. En nystartet virksomhed uden grøn smiley kan ligeledes bestille et tilsyn.

Gul smiley

Den gule smiley gives til virksomheder, der har fået et straks-påbud eller et påbud med frist. Det vil sige, til virksomheder, der har fået besked på at udbedre nogle fejl eller mangler ift. arbejdsmiljøet.

Den gule smiley vil stå på hjemmesiden i mindst 6 måneder – uanset om virksomheden har efterkommet påbuddet inden da. 

Rød smiley 

Den røde smiley viser, at virksomheden har fået et forbud eller et rådgivningspåbud. 

Den røde smiley offentliggøres på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den røde smiley vil findes på hjemmesiden i mindst 6 måneder. Det vil den gøre uanset om virksomheden har løst de konkrete problemer, som ligger bag den røde smiley. 


Senest opdateret 23-09-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.