Arbejde i højde

Arbejdsgiver har pligt til at instruere medarbejderne i brug af stiger og stilladser og har ligeledes pligt til at føre tilsyn med at disse bruges korrekt.

Arbejde i højden fx på tage, stiger, stilladser og i lifte er risikabelt, hvis ikke sikkerheden er i top. Enten fordi medarbejderen ikke er opmærksom på faren under arbejdet, eller mangler kendskab til brugen af de tekniske hjælpemidler. 

Der sker desværre mange ulykker med fald fra stiger mv., også med lærlinge og nyansatte, og ofte vil arbejdsgiveren blive idømt en bøde af Arbejdstilsynet, blandt andet fordi denne ikke har iagttaget pligten til at instruere og føre tilsyn.  

For visse typer af stilladser og lifte skal medarbejderne have uddannelse for at kunne opstille disse. Læs mere om uddannelseskrav på Arbejdstilsynets hjemmeside.Senest opdateret 11-02-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.