L-AUS: Lavspænding - arbejde under spænding

Transformer

Man skal som udgangspunkt altid forsøge at udføre et installationsarbejde uden spænding.

Personer, der udfører L-AUS på forsyningsanlæg, skal være oplært i – og fortrolige med – de pågældende arbejdsopgaver. Oplæring skal ske efter en skriftlig plan, der omfatter både en praktisk og en teoretisk del. 

Personer, der udfører L-AUS på installationer og tavler, skal være sagkyndige og have kendskab til og erfaring i de arbejdsoperationer, der skal udføres. 

Geninstruktion i L-AUS

Personer, der udfører L-AUS på tavler, skal instrueres i L-AUS bestemmelserne mindst én gang om året. Det samme gælder personer, der er til stede nær ved arbejdspladsen for at kunne gribe ind.

Der stilles ingen formelle krav til form og metodik. Fx kan instruktionen foretages i virksomheden af en eller flere personer, der selv har det nødvendige kendskab til L-AUS bestemmelserne.


Senest opdateret 23-09-2019

Gør det nu sikkert - el-arbejde

Håndbogen - arbejdsmiljø i bygge og anlæg

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.