Vaccination ved arbejde med kloakslam og spildevand

Vaccination
Personer skal ikke vaccineres, hvis de udfører arbejde, der normalt kun medfører en kortvarig kontakt med spildevand - fx i forbindelse med blikkenslagerarbejde og andet vvs-arbejde.

Vaccination kan dog komme på tale, hvis arbejdet udføres umiddelbart i forbindelse med særligt risikofyldte installationer. Det kan være afløb og faldstammer, der er en del af sygehuse, flygtningeinstitutioner og væresteder, eller det kan være arbejdssteder, hvor der er begrundet mistanke om betydelig smittefare. Vurderingen af denne fare bør foretages af den stedlige embedslægeinstitution.

Det vil typisk dreje sig om vaccine mod blandt andet hepatitis A, stivkrampe og polio.


Senest opdateret 09-03-2020

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.