Værnemidler og værktøj

Byggeplads

Elektrikere og VVS'ere kommer nogle gange i situationer, hvor personlige værnemidler er påkrævet. Læs også om eftersyn af elværktøj.

Hvem har hvilke pligter, når det gælder værnemidler og værktøj?

Få overblikket her:

Værnemidler

Arbejdsgiveren
Arbejdsgiveren skal sørge for at de egnede værnemidlerne er til rådighed, og for, at de bliver brugt under arbejdet. Derudover skal arbejdsgiveren sikre sig, at værnemidlerne yder den tilsigtede beskyttelse og de vedligeholdes, så de er i orden før brug.

Ansatte
De ansattes ansvar ligger i at anvende de påbudte værnemidler, som er udleveret – og anvende dem under hele arbejdet. Derudover skal de medvirke til at værnemidlerne virker efter hensigten, og rapportere til arbejdsgiveren eller arbejdslederen om eventuelle fejl og mangler.

Overmontører/arbejdsledere
Overmontøren eller arbejdslederens opgave er at sørge for at værnemidlerne er tilstede under arbejdet og holde øje med at de ansatte bruger dem forsvarligt.

Værktøj

For at komme ulykker og skader i forkøbet, er det vigtigt at efterse virksomhedens værktøj jævnligt. 

Kravet til eftersyn af elektrisk værktøj er:

  • Enkeltisoleret værktøj skal efterses hver 2. måned 
  • Dobbeltisoleret værktøj skal efterses hver 6. måned

Eftersynet skal foretages af en sagkyndig eller instrueret person.


Senest opdateret 23-09-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.