Åndedrætsværn

Åndedrætsværn er en løsning, der kun må anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt.

Arbejdsmiljøloven fastsætter, at sundhedsfarlig luftforurening så vidt muligt skal fjernes på udviklingsstedet, og at påvirkningen fra luftforureningen skal nedbringes så meget, som det er teknisk rimeligt. Det kan fx være støvafsugning på rillefræsere og borehamre.

Hvis påvirkningen ikke kan nedbringes tilstrækkeligt ved hjælp af tekniske foranstaltninger, skal der benyttes åndedrætsværn. Ved kortvarige opgaver hvor støv fra fx boring af huller i lofter er begrænset, kan åndedrætsværn benyttes som eneste foranstaltning.

Åndedrætsværn skal altid benyttes
  • ved rillefræsning, hvor støvet ikke er fjernet helt ved afsugning
  • ved boring af mange huller i f.eks. betonlofter, hvor støvet ikke er fjernet helt ved afsugning
Der findes to hovedtyper af åndedrætsværn, som kan benyttes afhængig af arbejdsopgaven og omfanget af opgaven.

Ved brug af filtrerende åndedrætsværn er arbejdstiden med åndedrætsværn begrænset til tre timer pr. dag, medmindre der vælges en type med turboenhed (blæser).


Senest opdateret 03-12-2014

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.