Beskyttelseshjelm

Beskyttelseshjelm skal altid anvendes ved arbejde, hvor der er risiko for at hovedet bliver skadet.

Eksempelvis kan der være risiko for hovedskade
  • hvis materialer, værktøj eller andre genstande, vælter, skrider, slynges ud eller styrter ned
  • ved berøring med uisolerede elledninger
  • ved at støde mod udragende genstande eller hængende og svingende byrder
  • ved arbejde, hvor pladsforholdene er trange og gør det vanskeligt at bevæge sig uden at støde imod

På byggepladser vil der typisk være påbud om, at beskyttelseshjelm skal benyttes overalt hvor der er risiko for nedfaldende genstande.

Arbejdsgiveren skal sørge for at arbejdsområder hvor beskyttelseshjelm skal benyttes, afmærkes med skiltning.


Senest opdateret 03-12-2014

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.