Høreværn

Høreværn er ikke en løsning på støjproblemer. De skal bruges, hvis støjen ikke på anden måde kan dæmpes tilstrækkeligt.

Hvis støjbelastningen på arbejdspladsen er over 85 dB(A), må arbejdsgiveren kun lade arbejdet udføre, hvis der anvendes høreværn.

Hvis støjbelastningen overstiger 80 dB(A) skal arbejdsgiveren stille høreværn til rådighed. Det tilrådes at bruge høreværn, hvor støjen overstiger 80 dB(A). Vedvarende støj over denne grænse indebærer risiko for høreskader.

Støj fra andre og fra eget arbejde kan ofte overstige Arbejdstilsynets grænseværdier. Det kan ofte forekomme ved arbejde på byggepladser, hvor støj fra andre håndværkere og deres maskiner påvirker alle, der er tilstede.

Ofte overstiger egne maskiner grænseværdierne, og for at undgå måling hver gang anbefales det altid, at der bruges høreværn ved brug af:
  • boremaskiner
  • bore-/slaghamre
  • vinkelslibere og rillefræsere
Arbejdsområder, hvor høreværn er påbudt, skal afmærkes med skiltning.


Senest opdateret 03-12-2014

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.