Særligt arbejdstøj

Arbejdstilsynet definerer særligt arbejdstøj som en beklædning, der er nødvendig for, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Arbejdsgiveren skal stille særligt arbejdstøj til rådighed, når arbejdet ikke på anden måde kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Beklædningen skal have særlige egenskaber og være udformet på en særlig måde. Det kan f.eks. være tydeligt synlige advarselsklæder, termokedeldragt, gummistøvler, hue, handsker eller anden beskyttelsesbeklædning.

De ansatte er forpligtet til at anvende det særlige arbejdstøj, så længe de udsættes for sundhedsskadelige risici.

Særligt arbejdstøj er virksomhedens ejendom, og må ikke forveksles med almindeligt arbejdstøj.

Almindeligt arbejdstøj

Almindeligt arbejdstøj defineres som en beklædning, hvor sikkerheds- og sundhedsmæssige hensyn ikke gør særligt arbejdstøj påkrævet. De ansatte skal bruge arbejdstøj, der er hensigtsmæssigt og afpasset efter arbejdets art.


Virksomhederne er ikke forpligtet til at stille almindeligt arbejdstøj til rådighed.


Senest opdateret 03-12-2014

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.