Sikkerhedsbælter og -liner

Ved arbejde på tage, i master og steder, hvor et opsat rækværk midlertidigt er fjernet, eller hvor der er risiko for nedstyrtning, skal de ansatte altid bruge faldsikringsudstyr.

Sikkerhedsbælter og -liner anvendes hvor der er risiko for nedstyrtning, og hvor den ansatte ikke på anden måde kan sikres mod nedstyrtning med fx rækværk. 

Ved brøndarbejde er der også krav om brug af bælte og line. Dels for at undgå nedstyrtning, men i lige så høj grad for, at den ansatte kan hejses op, hvis den der arbejder i brønden får et ildebefindende.

Arbejdsgiveren skal sørge for:
 • at den ansatte forsynes med egnet faldsikring, der ikke medfører unødige gener, og at den bliver brugt under hele arbejdet
 • at den ansatte instrueres og oplæres i brugen samt oplyses om faren ved at undlade faldsikring. Instruktion og oplæring skal omfatte tilpasning
 • vedligeholdelse og opbevaring af værnet
 • vedligeholdelse og renholdelse af faldsikringsudstyret
Faldsikringsudstyr anskaffes og betales af arbejdsgiveren og er dennes ejendom. De ansatte skal bruge faldsikring, hvor det er påkrævet.

Ved levering skal der fra leverandøren medfølge en brugsanvisning på dansk med nødvendige oplysninger om egenskaber, tilpasning, brug, vedligeholdelse og opbevaring.

Tilpasning og vedligeholdelse

 • Sikkerhedsbælter og -liner m.v. bør være lette at indstille.
 • Det skal sidde fast på brugeren.
 • Der bør ikke bruges løsthængende tøj under det.
Faldsikringsudstyr holder længst når det holdes rent, opbevares tørt og beskyttet mod dagslys. Før brugen skal det kontrolleres, om faldsikringsudstyret er helt og funktionsdygtigt.
 • Fangindretninger og glidesystemer skal være rene for at kunne fungere.
 • Udstyr som har været udsat for maksimal faldbelastning, skal kasseres.
 • Udstyret skal ses efter for trådbrud, revner, slid eller anden beskadigelse.
 • Opdages der fejl, som forringer udstyrets funktion, skal det kasseres eller repareres så det bliver fuldt funktionsdygtigt.
 • Reparation bør foretages af leverandøren eller anden sagkyndig.


Senest opdateret 03-12-2014

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.