Sikkerhedssko

Værnefodtøj skal benyttes, hvis arbejdet ikke kan tilrettelægges og udføres forsvarligt ved brug af almindeligt, hensigtsmæssigt fodtøj.

Elområdet

Indenfor el-området skal værnefodtøj efter Arbejdstilsynets praksis altid benyttes:

 • ved transport og opklodsning af kabeltromler
 • ved afrulning og oplægning af store og tunge kabler
 • ved transport og opsætning af større kabelbakker og beslag til disse
 • ved transport af hårde hvidevarer
 • ved transport og opstilling af stilladser
 • ved transport og opstilling af parklygter/master og fundamenter til disse
 • hvor der er risiko for at træde søm op i foden

VVS-området

Indenfor VVS-området skal værnefodtøj efter Arbejdstilsynets praksis altid benyttes ved transport og håndtering af tunge materialer, hjælpemidler, værktøjer, maskiner m.v., for eksempel ved transport og håndtering af

 • sanitet, store rør og radiatorer
 • kedler, beholdere, varmevekslere m.v.
 • svejseværker, gasflasker m.v.
 • store ventilationsenheder og komponenter
 • store værktøjer, maskiner m.v.
 • stilladser
 • samt hvor der er risiko for at træde søm op i foden

Skiltning

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsområder, hvor værnefodtøj generelt skal benyttes, afmærkes med skiltning. Skiltet er blåt med hvidt symbol og kan være forsynet med et supplerende skilt, som angiver typen af værnefodtøj.


Senest opdateret 03-12-2014

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.