Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsgiver har pligt til at sørge for, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Dette gælder også for påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø.

Trivsel og samarbejde er vigtigt i alle virksomheder, for medarbejdere og ledelse, men også for virksomhedens indtjening og udvikling og muligheden for at levere den service og det arbejde til kunderne, der er krævet. Endelig er et godt psykisk arbejdsmiljø også afgørende for at kunne fastholde medarbejderne i virksomheden. 

Arbejde med og handling på det psykiske arbejdsmiljø, i et tæt samarbejde med medarbejderne, er også en del af ledelsesfunktionen. Det er vigtigt, at man tager højde for, at medarbejderne er forskellige og har forskellige behov.

Krænkende handlinger

Når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende er der tale om krænkende handlinger. Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre måder, som krænkelser kan forekomme på i arbejdet.

Chikane og mobning kan opstå på alle arbejdspladser. Derfor er det vigtigt, at den enkelte arbejdsplads gør en indsats for at forebygge krænkende handlinger, og gør det klart, hvordan virksomhedens regler er på området og hvad der ikke kan tolereres. En god måde, er at indføre og håndhæve en politik for området. Hermed signalerer man at ledelsen ikke accepterer krænkelser og der er retningslinjer til medarbejdere og ledelse i forhold til hvordan de skal forholde sig hvis situationen opstår.


Senest opdateret 11-02-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.