Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø

For den enkelte medarbejder giver et godt arbejdsklima dagligdagen værdi. For virksomheden er det helt afgørende for indtjening og udvikling, at medarbejderne trives i deres job og med hinanden. Endelig er et godt psykisk arbejdsmiljø også afgørende for at kunne fastholde medarbejderne i virksomheden.

Psykisk arbejdsmiljø – et samarbejde

Det psykiske arbejdsmiljø er en integreret del af ledelsesfunktionen i et tæt samarbejde med medarbejderne. Det er vigtigt, at man tager højde for, at medarbejderne er forskellige og har forskellige behov.

Mobning

At blive mobbet betyder, at man i forbindelse med sit arbejde - regelmæssigt og over tid - udsættes for ubehagelig, nedværdigende eller sårende behandling af én eller flere personer, sådan at man føler, at det er svært at forsvare sig. Det er derimod ikke mobning, hvis to omtrent lige "stærke" personer har en konflikt, eller hvis det kun drejer sig om en enkeltstående episode. 

Mobning kan opstå på alle arbejdspladser. Derfor er det vigtigt, at den enkelte arbejdsplads gør en indsats for at forebygge mobning, og gør det klart, hvordan virksomheden takler mobning. Den bedste måde, er at have en mobbepolitik 

En politik mod mobning tjener et dobbelt formål.

  1. En forebyggende effekt, idet den signalerer, at ledelsen ikke accepterer mobning.
  2. Retningslinjer for, hvordan medarbejdere, arbejdsmiljørepræsentanter og ledelse skal forholde sig, hvis der opstår mobning.


Senest opdateret 23-09-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.