lone-alstrup-arbejdsmiljoe

Lone Alstrup

Arbejdsmiljøkonsulent

lal@tekniq.dk

7742 4221

Arbejdsmiljøuddannelserne

Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer har pligt til at tage en arbejdsmiljøuddannelse.

Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse

Både arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen har pligt til at tage en arbejdsmiljøuddannelse. Arbejdsgivere er ikke omfattet af dette krav om uddannelse.

Uddannelsen skal kvalificere dem til at planlægge, løse opgaver og arbejde med sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål samt give dem viden om lovgivning på området.

Arbejdsmiljøuddannelser (§9-uddannelser) fra før 1. april 1991 er ikke længere gyldige.

Uddannelsens udformning og varighed

Der findes både generelle og brancherettede kurser. De mest relevante kurser indenfor for el- og vvs-virksomheder vil være de brancherettede bygge- og anlægskurser. For metalindustri-virksomheder findes kurser tilrettet industrien.

Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse har en varighed på 3 dage. Uddannelsen skal være gennemført inden der er gået 3 måneder efter at personen er valgt eller udpeget. Virksomheden skal betale kursusafgifter samt løn mv. til deltagerne.

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

For nye medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen skal der efterfølgende, inden for det første år, tilbydes supplerende arbejdsmiljøuddannelse på 2 dage. Begge dage skal tilrettelægges så de kan være gennemført inden for det første år af funktionsperioden. Der er dog ikke pligt til at tage imod tilbuddet om supplerende uddannelse.

De efterfølgende år skal der årligt tilbydes 1½ dags uddannelse til medlemmerne, heller ikke her er der pligt til at tage imod tilbuddet om uddannelse.

Arbejdsgiveren skal overfor Arbejdstilsynet kunne dokumentere at der er tilbudt supplerende uddannelse.

Arbejdsgiverens kompetenceplan

Med baggrund i virksomhedens arbejdsmiljøbehov og arbejdsmiljøorganisationens ønsker og behov skal arbejdsgiveren sørge for, at der laves en kompetenceudviklingsplan for supplerende uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere. Det gælder både for 2 dages uddannelsen og de efterfølgende 1½ dages uddannelse i den periode, hvor de pågældende er valgt eller udpeget. Planen skal indgå i den årlige arbejdsmiljødrøftelse. 


Senest opdateret 31-01-2020

Gratis e-bog: Sådan organiseres arbejdsmiljøet

Sådan organiseres arbejdsmiljøet

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.