lone-alstrup-arbejdsmiljoe

Lone Alstrup

Arbejdsmiljøkonsulent

lal@tekniq.dk

7742 4221

Rygepolitik

Rygepolitik

Arbejdsgiverne skal udarbejde en skriftlig rygepolitik, der skal være tilgængelig for alle arbejdspladsens medarbejdere.

Rygeforbud

Forbuddet gælder alle indendørs rum på arbejdspladsen – også på enkeltmandskontorer, i skure og biler. Forbuddet gælder også urtecigaretter.

Det kan dog besluttes, at det er tilladt at ryge i firmabiler og andre erhvervskøretøjer, der tjener som arbejdsplads for én person ad gangen. Hvis køretøjet benyttes af flere personer på skift, vil det være en forudsætning, at der er effektiv udluftning. 

Særlige rygerum

Hvis det skal være muligt at ryge på arbejdspladsen, skal der laves særskilte rygerum eller en rygekabine med udsugning. Sådanne rum skal have udluftningsmulighed/udsugning, og må ikke være et gennemgangsrum og må ikke have en arbejdsfunktion. 

Skiltning

I forbindelse med rygerum og rygekabiner skal der opsættes skiltning, som kan hentes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
Skiltningen skal informere om, at luften i omgivelserne udenfor kan være sundhedsskadelig. 

Loven gælder alle rygerum eller rygekabiner, hvor rygning kan finde sted. Også selvom de er etableret, før loven blev strammet.

Rygepolitik

Arbejdsgiverne skal udarbejde en skriftlig rygepolitik, der skal være tilgængelig for alle arbejdspladsens medarbejdere. 
Rygepolitikken skal som minimum indeholde disse oplysninger: 

  • Er det tilladt at ryge på arbejdspladsen? 
  • Hvis rygning er tilladt, i hvilke områder må der så ryges? 
  • Hvilke konsekvenser det har, hvis en ansat overtræder rygeforbuddet? 
Det er arbejdsgiveren, der bestemmer, om der må ryges på arbejdspladsen, og om der skal etableres særlige rygerum eller kabiner. De ansatte har ikke noget krav på at have mulighed for at ryge på arbejdspladsen. 

Hvis virksomheden har et samarbejdsudvalg, er det en god idé at drøfte rygepolitikken der. 

Hvis en medarbejder overtræder rygepolitikken, kan der efter de konkrete omstændigheder blive tale om at anvende påtale, advarsel, opsigelse eller bortvisning. Det er derfor nok at skrive i rygepolitikken, at ” Overtrædelse af rygepolitikken kan få konsekvenser for ansættelsesforholdet”. 

Information til medarbejderne

Rygepolitikken kan for eksempel offentliggøres ved skiltning eller indskrives i personalepolitikken. 

Bødestraf

Arbejdsgiveren er ansvarlig for, at reglerne overholdes. Hvis der ikke er lavet en rygepolitik, eller rygeforbuddet ikke efterleves, kan overtrædelser straffes med 2000 kr. i bøde.


Senest opdateret 07-02-2020

Gratis e-bog: Sådan organiseres arbejdsmiljøet

Sådan organiseres arbejdsmiljøet

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.