Det nye AB-system

AB18

AB-systemet omfatter AB18, AB Forenklet, ABT18, ABR18, ABR Forenklet og appendixer om projektudvikling, projektoptimering, driftskrav og incitamenter.

Det nye AB-system er blevet til efter forhandling af byggeriets organisationer i AB-Udvalget. TEKNIQ deltager i AB-Udvalget. 

AB-Udvalget har afgivet en betænkning, hvoraf udvalgets arbejde og hver enkelt AB med bemærkninger til dens enkelte bestemmelser fremgår. 

Du finder betænkningen her 

Ikrafttræden

AB’erne er ikke lovgivning men standardaftaler der gælder når de er aftalt mellem parterne. Der er derfor ikke en ikrafttrædelsesdag, som det kendes fra ikrafttræden af lovgivning. 

AB’er er tænkt til anvendelse hovedsagelig fra 2019. Dermed får alle parter god tid og mulighed for at sætte sig ind i de nye bestemmelser og indrette sig på ændringerne.

Standardforbehold

TEKNIQs standardforbehold er indarbejdet i AB18, AB Forenklet og ABT. Der udarbejdes derfor ikke nye standardforbehold i tilknytning til de nye AB’er. De faglige forbehold – de der er litreret – er ikke indarbejdet i AB’erne. Det er således fortsat hver enkelt virksomheds valg om virksomheden ønsker at tage faglige forhold og i hvilket omfang ved tilbudsgivning på konkrete opgaver.

Webinar om ændringerne

Den 16. august kl. 15.00 afholder TEKNIQ et webinar om ændringerne. Her fortæller TEKNIQ om revisionen og væsentlige ændringer. Vi udsender mere information herom i starten af august. 

I løbet af sommeren vil der ligge videoer på vores hjemmeside hvor vi mere detaljeret fortæller om ændringerne i fra AB92 til AB18.

Kurser

Vi afholder også kurser om de nye AB’er. Du kan se steder og datoer i spottet til højre.


Senest opdateret 17-08-2018

Jan Eske Schmidt

Jan Eske Schmidt

Underdirektør

jes@tekniq.dk

7741 1560
2613 0828

Webinar om AB18

AB18 Webinar

Kalender

19-09-2018
AB 18 - Nyheder - Roskilde
26-09-2018
AB 18 - Nyheder - Aarhus
24-10-2018
AB 18 - Nyheder - Holte
08-11-2018
AB 18 - Nyheder - Kolding

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.