AB18

AB18

AB18 og ABR18 sendt i høring, og den ny AB18 er færdig i starten af maj 2018.

Det nye AB-system er blevet til efter forhandling af byggeriets organisationer i AB-udvalget. TEKNIQ deltager i AB-Udvalget, og TEKNIQs bestyrelse har behandlet høringsudkastene og i lighed med byggeriets øvrige organisationer tilsluttet sig disse.

Høring

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har på AB-Udvalgets vegne udsendt
  • Høringsudkast til Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB18) og
  • Høringsudkast til Almindelige betingelser for rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægsvirksomhed (ABR18)

Der er endvidere notat om udvalgets overordnede overvejelser og notat om udvalget arbejde. 

Se høringsudkastene med videre på høringsportalen

Høringskonference

AB-Udvalget har i samarbejde med Det danske Selskab for Byggeret arrangeret en høringskonference, der afholdes den 21. februar 2018 klokken 10-17.

Orientering om den nye AB18

Den ny AB18 er færdig i starten af maj.

Herefter afholder TEKNIQ orientering og information om den nye AB18. Nærmere herom udsendes senere. Vi har også planlagt en række kurser både før og efter sommerferien - datoer følger senere.


Senest opdateret 26-02-2018

Jan Eske Schmidt

Jan Eske Schmidt

Underdirektør

jes@tekniq.dk

7741 1560
2613 0828

Kalender

29-08-2018
AB 18 - Nyheder - Ringsted
04-09-2018
AB 18 - Nyheder - Odense
19-09-2018
AB 18 - Nyheder - Roskilde
26-09-2018
AB 18 - Nyheder - Aarhus
24-10-2018
AB 18 - Nyheder - Holte
08-11-2018
AB 18 - Nyheder - Kolding

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.