Kontakt TEKNIQ

ERHVERVSAFDELINGEN

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Samarbejdsformer

Samarbejdsformer

Der udvikles hele tiden nye samarbejdsformer og aftaler mellem bygherren, rådgiverne, entreprenører og installatører, der adskiller sig fra de traditionelle entrepriseaftaler. Nogle er den enkelte bygherres individuelle ønsker, og andre får en bredere udbredelse i byggeriet.

Partnering

Ved gennemførelsen af større entrepriser er partnering en måde at samarbejde på.
Partneringaftalen indgås fx mellem bygherren, rådgiverne, bygningsentreprenører og installatører tidligt i byggeriet. Typisk omfatter en partneringaftale to faser: Én fase med endelig projektering og fastlæggelse af fast pris og så udførelsesfasen.

Partnering i praksis - en vejledning

TEKNIQ har sammen med byggeriets øvrige parter udsendt en vejledning om partnering -"Partnering i praksis" - som du kan downloade i højre side. Du finder også tre paradigmaer til fuldt udbyggede partneringmodeller.

Offentlig-Privat Partnerskab (OPP)

Offentlig-Privat Partnerskab (OPP) er en samarbejdsmetode til at håndtere offentlige bygge- og anlægsopgaver, der kræver langsigtede investeringer. 

Idéen bag OPP er at fx en kommune, region eller offentlig institution som udbyder én samlet opgave om design, finansiering, byggeri, drift, vedligeholdelse og serviceydelser i op til tredive år. Det giver de konsortier, der byder på opgaven, incitament til at tænke innovativt og totaløkonomisk. Den udførende (OPP-selskabet) vælger de materialer og løsninger, der er billigst i et langt perspektiv. Det betyder, at man nogle gange skal vælge dyrere materialer for at opnå billigere drift og vedligeholdelse.

Risikodeling

Et andet afgørende element i OPP er risikodeling. Risikodeling indebærer, at kommunen og OPP-selskabet systematisk fordeler de risici, der er knyttet til projektet. En systematisk gennemgang af risici kan fx ske ved, at OPP-selskabet beregner, hvad de skal have for at påtage sig hver enkelt risiko. For hver enkelt risiko sammenligner man så OPP-selskabets pris med, hvad kommunen (økonomisk) får ud af at fralægge sig den pågældende risiko. Herefter kan man så placere hver enkelt risiko hos den part – offentlig eller privat – der kan påtage sig risikoen billigst. 

Værktøjer 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet forskellige standardmodeller for OPP nybyggeri og OPP renovering, som findes på deres hjemmeside.

Offentlig-Privat-Samarbejde (OPS)

Offentlig-Privat-Samarbejde (OPS) findes i flere forskellige former. Mange minder om OPP, men dog med den væsentlige forskel, at den private part - OPP-selskabet – ikke skal stå for finansieringen.

Den simpleste form for OPS er fx samtidigt udbud af en byggeopgave og en 3-årig service- og vedligeholdsaftale for installationerne.


Senest opdateret 23-10-2018

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.