Fakturering af regningsarbejder for forbrugere

Fakturering_af_regnskabsarbejder

Ifølge markedsføringsloven skal et udført regningsarbejde for en forbruger faktureres med oplysning om timepris, antal timer og materialeforbrug. Hvis det aftales med forbrugeren, kan den erhvervsdrivende helt eller delvis erstatte oplysningerne med andre oplysninger. Ændringer kan også foretages, hvis ændringerne følger branchesædvane.

Yderligere oplysninger

I særlige tilfælde har forbrugeren mulighed for at bede om yderligere oplysninger end timepris, timeforbrug og materialepriser. Virksomheden opfylder normalt sin oplysningsforpligtelse ved fx at give oplysninger om datoer for arbejdets udførelse med timer, kundetimepris og antal og stykpris for materialer.

Der er ikke regler om, hvor meget en regning kan specificeres. En erhvervsdrivende kan således godt give flere oplysninger.

Fakturering af regningsarbejde mellem professionelle

Markedsføringslovens regler om fakturering af regningsarbejder gælder ikke for regningsarbejder udført for erhvervsdrivende. Hvis en hovedentreprenør udfører et regningsarbejde for en forbruger, og en del af arbejdet udføres af en underentreprenør, skal underentreprenørens arbejde angives med en samlet sum i regningen til forbrugeren. Der er ikke krav om, at underentreprenørens regning til hovedentreprenøren skal faktureres efter markedsføringslovens regler.

Priser til forbrugere skal oplyses inklusiv moms

Priser til forbrugere skal oplyses inklusiv moms. Det gælder både mundtlige eller skriftlige prisoplysninger om fx timepriser eller tilbud. Forbrugerombudsmanden har mulighed for at politianmelde virksomheder, der ikke overholder reglerne.


Senest opdateret 29-01-2015

Stig Høding

Stig Høding

Advokat

7741 1572

Preben Meinecke-Søes

Preben Meinecke-Søes

Advokat(L)
og mediator

7741 1567

Jan Eske Schmidt

Jan Eske Schmidt

Videnspartner

jes@tekniq.dk

7741 1560

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.