Direktivet om forsyningsvirksomhed

EU_udbud

Udbudsreglernes formål er at skabe større konkurrence om offentlige udbud

Forsyningsvirksomhedsdirektivet 

Forsyningsvirksomhedsdirektivet omfatter indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver på forsyningsområdet. Det vil sige inden for vand-, energi-, transport- og teleområdet. Direktivet gælder både for offentlig og privat virksomhed, der overstiger tærskelværdierne, og det regulerer fremgangsmåden, når der indgås kontrakter.

Tærskelværdierne er fra den 1. januar 2016

  Statslige, regionale,
kommunale myndigheder m.v.

Delydelser
Direktiv 2004/18/EF
Tjenesteydelser og
vareindkøb

  3.116.817 kr.   596.520 kr.
Forsyningsvirksomhed
(Bygge og anlæg)

  38.960.213 kr.   7.456.500 kr.              

Reglerne i udbudsloven om, at det fulde udbudsmateriale og evalueringsmetoden skal offentliggøres med udbudsbekendtgørelsen, gælder også ved udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet. 

Reglerne i udbudsloven om obligatorisk brug af ESPD-dokumentet gælder også ved udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Forsyningsvirksomhedsdirektiver er implementeret ved bekendtgørelse.

Forsyningsvirksomhedsdirektivet gælder for udbud, der foretages den 1. januar 2016 og derefter. 


15.08.2014 15.11.2014 
15.02.2015  15.05.2015  15.08.2015 

Byggeomk.indeks i alt
Heraf: materialer
arbejdsomk.

133,6
129,7
142,4
 134,1
129,0
145,3
 133,8
128,9
144,6
 136,1
129,9
149,9
136,1
130,3
148,8 

VVS-arbejde
Heraf: materialer
arbejdsomk.

142,0
140,8
144,8
 142,9
140,4
149,0
142,1
139,5
148,3
144,0
139,8
154,2
144,3
141,2
151,6


Senest opdateret 18-02-2016

Stig Høding

Stig Høding

Advokat

7741 1572

Preben Meinecke-Søes

Preben Meinecke-Søes

Advokat(L)
og mediator

7741 1567

Jan Eske Schmidt

Jan Eske Schmidt

Underdirektør

jes@tekniq.dk

7741 1560

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.