Klager og frister

Udbudsregler

I tilbudsloven, udbudsloven og bekendtgørelsen om forsyningsvirksomhedsdirektivet er der bestemmelser, der forpligter det offentlige til at fremme konkurrencen. Overtrædelser behandles af Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud behandler klager over overtrædelser af tilbudsloven og EU’s udbudsdirektiver.

I loven fremgår det, hvor længe der kan klages over bestemte beslutninger i udbudsprocessen. Loven indeholder bestemmelser, der skal sikre en let og effektiv klageadgang.

Klagefrister

Klagefristerne ved udbud efter tilbudsloven og EU’s udbudsdirektiver er:

  • Klage over ikke at være blevet prækvalificeret: 20 kalenderdage
  • Klager over udbud: 45 dage
  • Klagefristen efter ordregiveren har indgået en rammeaftale: 6 måneder

Klagefristen for en kontrakt som er baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (kun EU-udbud): 30 dage. 

Klagenævnet for Udbud skal have modtaget klagen inden den anførte frist. Fristen regnes fra dagen efter, at ordregiveren har underrettet hvem der er blevet prækvalificeret eller har fået ordren. Underretningen skal indeholde en kortfattet redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

Klagegebyr

Klagegebyret ved klager efter tilbudsloven er 10.000 kroner. Ved klager over EU-udbud er klagegebyret 20.000 kroner.

Klagenævnet kan tilkende udbyder sagsomkostninger. Sagsomkostningerne udgør maksimalt 75.000 kroner, men kan dog øges i særlige eller særligt store sager. 


Senest opdateret 18-02-2016

Læs mere

Klagenævnet for Udbud   Ikon pil
Stig Høding

Stig Høding

Advokat

7741 1572

Preben Meinecke-Søes

Preben Meinecke-Søes

Advokat(L)
og mediator

7741 1567

Jan Eske Schmidt

Jan Eske Schmidt

Videnspartner

jes@tekniq.dk

7741 1560

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.