Jan Eske Schmidt

Jan Eske Schmidt

Videnspartner

jes@tekniq.dk

7741 1560

Tilbudsloven

Tilbudsloven

Hvornår gælder tilbudsloven?

Tilbudsloven gælder for offentlige udbydere og offentligt styrede eller støttede bygherrer. Derudover gælder den for entreprenører, der indhenter tilbud hos underentreprenører til brug for tilbudsgivning til det offentlige. Loven kan også anvendes af private bygherrer.

Tilbudsloven gælder ved det offentliges udbud af bygge- og anlægsarbejder, der ikke overstiger tærskelværdien pt kr. 39.884.785 (1.1.2020).

Tærskelværdi

Når arbejdets værdi overstiger tærskelværdien, gælder tilbudsloven ikke. Til gengæld omfattes udbuddet af udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Tildelingskriterier

Der konkurreres enten på laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige bud. I sidstnævnte tilfælde skal udbyder i udbudsmaterialet angive kriterierne for tildeling, beskrive evalueringsmetoden og beskrive, hvad der tillægges betydning ved tilbudsevalueringen.

Licitation ved arbejder over 3 milioner kroner.

Overstiger arbejdets samlede værdi 3 milioner kroner, skal udbyder indhente tilbud ved licitation. Udbyder kan vælge mellem offentlig licitation og begrænset licitation. 

Offentlig licitation

Ved offentlig licitation offentliggør udbyder, hvor udbudsmaterialet fås, og hvornår licitation afholdes. Der findes flere portaler, hvor udbud offentliggøres.

Begrænset licitation

Ved begrænset licitation kan udbyder selv vælge at invitere et antal tilbudsgivere til at give tilbud ved licitation. Udbyder kan også vælge først at bede interesserede søge prækvalifikation og derefter prækvalificere ansøgere, som derefter inviteres til at afgive tilbud. 

Arbejder under 3 milioner kroner

Ved arbejder under 3 mio. kr. kan udbyder holde licitation eller indhente tre - maksimalt fire - tilbud (underhåndsbud).

Arbejder under 300.000 kroner

Ved arbejder under 300.000 kroner kan udbyder vælge kun at indhente ét tilbud.Senest opdateret 07-01-2020

Stig Høding

Stig Høding

Advokat

7741 1572

Preben Meinecke-Søes

Preben Meinecke-Søes

Advokat(L)
og mediator

7741 1567

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.