Information om coronasituationen

Herunder kan du få svar på de mest stillede spørgsmål om virksomhedernes håndtering af coronasituationen. Du er også altid velkommen til at kontakte TEKNIQ Arbejdsgiverne på telefon 43 43 60 00.

SENESTE  15. januar: Ordningen om lønkompensation for hjemsendte medarbejdere forlænges. Samtidig har regeringen og arbejdsmarkedets parter aftalt, at hjemsendte medarbejdere skal bidrage med en dag under de kommende tre ugers hjemsendelse – fx i form af afholdelse af ferie eller afspadsering. Læs mere.

13. januar: Samtlige restriktioner er forlænget til og med den 7. februar. Det har Sundhedsminister Magnus Heunicke i dag meddelt på et pressemøde. Samtidig opfordres de ansatte, der går på arbejde, til at lade sig teste én gang om ugen. Nærmere information herom følger. Også de skærpede indrejserestriktioner er udvidet til og med den 7. februar.

13. januar: Afstandsanbefalingen ift. arbejdspladser er, at man så vidt muligt holder 2 meters afstand, hvor det kan lade sig gøre. Dog kan der være situationer og arbejdsgange, hvor det ikke vil være muligt, hvilket der må tages hensyn til. Det har Sundhedsstyrelsen oplyst til Arbejdstilsynet.

12. januar: Der er nu mulighed for, at vandrende arbejdstagere kan få en hurtigtest, når de rejser ind i Danmark. Læs mere.

8. januar: Regeringen har netop meddelt, at testkravene nu skærpes for vandrende arbejdstagere, der rejser ind i Danmark. Læs mere

5. januar: Regeringen strammer forsamlingsforbuddet fra ti til fem personer. Der indføres afstandskrav på 2 meter i det offentlige rum. Derudover overvejer man yderligere restriktioner for indrejsende fra andre lande. Følg også med i de seneste nyheder her!

1. januar: På grund af de forlængede restriktioner frem til 17. januar er der nu mulighed for også at søge kompensationsordningerne fra den 3. januar til og med den 17. januar 2021.

sygefravaer-corona-ferierejser
Sygefravær, refusionsmuligheder og vejledning om ferierejser

Læs mere om refusion for lønmodtagere med visse typer af fravær pga. COVID-19 samt forslag til personalecirkulære i forbindelser med ferierejser.

Læs mere
regler-for-mundbind
Brug af mundbind

Siden den 29. oktober har der været krav om at bære mundbind i indendørs lokaler, hvor der er offentlig adgang, men hvordan er reglerne for de enkelte virksomheder? Og er der forskel?

Læs mere
loenkompensation
Lønkompensation

Siden den 15. marts har en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter åbnet mulighed for hjemsendelse af medarbejdere med delvis lønkompensation.

Læs mere
forholdsregler-byggepladaser
Forholdsregler på arbejds- og byggepladsen

Alle virksomheder bedes om at tage de nødvendige foranstaltninger, samt holde deres medarbejdere orienterede om dem, for at forhindre, at virussen spreder sig i virksomheden.

Læs mere
beskaeftigelsesindsats
Indskrænket beskæftigelsesindsats

Læs mere om løntilskud, virksomhedspraktik og opkvalificeringsforløb.

Læs mere
opsigelse-ferie
Opsigelse og ferie

Som led i arbejdstilrettelæggelsen i forbindelse med coronavirussen var det under ”særlige omstændigheder” muligt at varsle ferieafholdelse med det samme.

Læs mere
laerlinge-og-erhvervsskoler
Lærlinge og erhvervsskoler

Nye coronarestriktioner for lærlinge og AMU-kursister på erhvervsskoler i hele landet.

Læs mere
hjemsendelse-dagpenge
Hjemsendelse på dagpenge (el- og industriområdet)

Hjemsendelsesmulighederne er ophørt

Læs mere
hjaelpepakke-eksportvirksomheder
Hjælp til eksportvirksomheder

Hjælpepakken ’Aftale om COVID-19-initiativer’ blev lanceret den 19. marts og rummer initiativer for 100 milliarder kroner, bl.a. hjælp til eksportvirksomheder.

Læs mere
kompensation-faste-udgifter
Kompensation for virksomhedens faste udgifter

Alle virksomheder får adgang til den generelle kompensationsordning for faste omkostninger, hvis de har en omsætningsnedgang på minimum 30% [...]

Læs mere
kompensation-selvstaendige
Kompensation til selvstændige

Selvstændige og freelancere kan få kompenseret 90% af deres tab dog mx 23.000 kr. pr. måned. Selvstændige omfattet af forbuddet mod af at holde åbent kan få dækket 100% [...]

Læs mere
udskyde-moms-skat-virksomheder
Udskydelse af frister for betaling af moms og skat

Betalingsfristerne for A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms bliver yderligere udskudt.

Læs mere
arbejdsfordeling-under-corona
Arbejdsfordeling

Arbejdsfordeling er en nedsættelse af arbejdstiden i en tidsbegrænset periode. OBS: Reglerne om arbejdsfordeling kan være forskellige fra overenskomst til overenskomst.

Læs mere
tilskud-efteruddannelse-corona
Efteruddannelse

Mange virksomheder og ansatte i installations-branchen og metalindustrien er i en særlig situation på grund af COVID-19. Hvis der er problemer med mangel på opgaver, kan det være en god lejlighed til at opkvalificere medarbejderne.

Læs mere
corona-udskyder-arbejdet
Corona og kontraktforhold

Kan virksomhederne holdes ansvarlige for eventuelle forsinkelser, eller om de er omfattet af force majeure? Læs om coronasituationen ift. entrepriseforhold, varehandel og offentlige indkøb.

Læs mere
garantiordning-smv
Garantiordning og rentefrie lån for SMV'er

Er din virksomhed ramt på indtjeningen som følge af COVID-19, kan Vækstfonden stille garanti for nye lån eller driftskreditter, som ydes af dit finansieringsinstitut.

Læs mere
afskedigelse-g-dage-i-forbindelse-med-corona
Afskedigelse og G-dage

På grund af Coronakrisen har regeringen foretaget en række ændringer af arbejdsløshedslovgivningen. Læs mere om udbetaling af G-dage her.

Læs mere
persondatareglerne coronavirus
COVID-19 og persondatareglerne

Ifølge persondatareglerne skal behandlingen af oplysninger om medarbejdernes sygdom på grund af COVID-19 overholde databeskyttelsesforordningens generelle principper.

Læs mere
hvordan-haandterer-virksomheder-coronavirus
Status for hjælpepakkerne

Få overblik over hvornår hjælpepakkerne udløber og fristerne for at ansøge.

Læs mere
Procedure når medarbejdere har været i tæt kontakt med en smittet

Mange medlemmer er i tvivl om, hvornår medarbejdere skal i selvisolation osv.

Læs mere

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.