Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Covid-19-garanti for SMV'er

Vækstfonden kan stille garanti for nye lån, driftskreditter og garantier til små og mellemstore virksomheder, der oplever eller forventer at opleve et omsætningstab på minimum 30 pct. som følge af spredningen af COVID-19.

Fakta om COVID-19-garanti for SMV'er:

  • Garantien dækker 90 pct. af pengeinstituttets, leasingselskabets m.v. eventuelle tab.
  • Garantien har en løbetid på op til 6 år, der nedskrives årligt, lineært.
  • Prisen består af stiftelsesprovision på 2.500 kr. og en årlig provision, der udgør 1 pct. af det beløb, der garanteres for.
  • Ordningen løber frem til den 30. september 2021 med ansøgningsfrist 24. september 2021.

Covid-19 garanti for store virksomheder

Vækstfonden kan garantere for store virksomheders lån, driftskreditter eller garantier i finansieringsinstituttet, der skal dække tab eller forventet tab i omsætningen på minimum 30 pct. som følge af spredningen af COVID-19.

  • Samme virksomhed kan få garanti flere gange - dog kan Vækstfonden ikke garantere for lån, driftskredit eller garanti til dækning af omsætningstab, som vedrører samme periode mere end én gang.
  • Garantien dækker 80 pct. af finansieringsinstituttets tab.
  • Garantien har en løbetid op til 6 år og nedskrives som udgangspunkt årligt lineært i løbetiden. Det er dog muligt at lave en COVID-19-garanti med en løbetid ned til 6 måneder og som stående garanti i op til 24 måneder.
  • Ordningen gælder frem til 30. september 2021 og gælder også færøske og grønlandske virksomheder. Ansøgningsfrist 24. september 2021.

Læs mere om ordningerne og Vækstfondens andre tilbud her Senest opdateret 05-07-2021

Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.