Vaccination i arbejdstiden?

Det er TEKNIQ Arbejdsgiverne vurdering, at vaccination som udgangspunkt ikke skal ske i arbejdstiden.

Såfremt det aftales, at vaccination kan ske i arbejdstiden, er der ikke ret til betaling herfor. Det anbefales derfor, at såfremt der indgås aftale om, at vaccination kan ske i arbejdstiden, sikres klarhed om, hvorvidt det sker for den ansattes egen regning.

Hvis vaccination er et krav for at kunne udføre arbejdet, vil udgangspunktet være at vaccination bør ske på arbejdsgivers regning. Læs mere her: Test af ansatte.


Senest opdateret 05-07-2021

Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.