Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

7742 4244

Anmeldelse af virksomheder, der overtræder autorisationsloven

procedure for anmeldelse

Mange medlemmer henvender sig til TEKNIQ Arbejdsgiverne vedrørende overtrædelser af autorisationsloven. TEKNIQ Arbejdsgiverne ser alvorligt på overtrædelser af autorisationsloven og er løbende i dialog med Sikkerhedsstyrelsen, der er myndighed på området.

Autorisationsloven angiver, at virksomheder eller personer, der ikke er autoriserede, ikke må foretage sig noget, der kan vække forestilling om, at de har en autorisation, fx gennem annoncering eller lignende.

Sikkerhedsstyrelsen administrerer og vedligeholder autorisationsregistre over autoriserede elinstallatører, autoriserede vvs- og kloakinstallatører. Der er desuden frem til 2. juni 2014 registrer over godkendte kompetente virksomheder på henholdsvis gasområdet samt vand- og afløbsområdet. Registrene opdateres dagligt og er tilgængelige på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside under autorisationsregister.

Det er Sikkerhedsstyrelsen, der anmelder overtrædelser af autorisationsloven til politiet med angivelse af en bøderamme. Det er efterfølgende politiet, der rejser sigtelse for overtrædelsen, og det er domstolene, der ved domsafsigelse afgør sagerne. Sikkerhedsstyrelsen indstiller typisk en bødestørrelse til politiet på min. 15.000 kroner for overtrædelser af autorisationsloven. I TEKNIQ Arbejdsgiverne kan vi hjælpe medlemsvirksomheder med at anmelde overtrædelser til styrelsen.

En virksomhed eller person, der indberetter overtrædelser af autorisationsloven til TEKNIQ Arbejdsgiverne, er sikret anonymitet. Når sagen indmeldes til Sikkerhedsstyrelsen, vil det alene være TEKNIQ Arbejdsgiverne, der står som anmelder.

Procedure ved anmeldelser

TEKNIQ Arbejdsgiverne har en fast procedure for indmelding af overtrædelsessager. Som medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne kan du anmelde en overtrædelse til TEKNIQ Arbejdsgiverne, som vil indberette sagen for Sikkerhedsstyrelsen. Du skal sørge for at skaffe dokumentation for overtrædelsen.

Dokumentation ved anmeldelse

Det er vigtigt at få dokumentation for overtrædelsen, inden du anmelder den. For at TEKNIQ Arbejdsgiverne kan anmelde en overtrædelse til Sikkerhedsstyrelsen, skal en eller flere af nedenstående oplysninger oplyses:

1. Firmanavn, adresse, telefonnummer
2. Link til hjemmeside
3. Kopi af annoncer eller lignende
4. Evt. kopi af faktura for udført arbejde
5. Evt. foto af firmabil.

Sagsforløb

Sagsforløbet i forbindelse med en anmeldelse er som følger:

1.   Er det indberettede firma medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne?

         -  Hvis ja, henvender TEKNIQ Arbejdsgiverne sig først direkte
             til medlemmet og anmelder evt. efterfølgende sagen til
             Sikkerhedsstyrelsen.
         -  Hvis nej, anmelder TEKNIQ Arbejdsgiverne sagen til
             Sikkerhedsstyrelsen vedlagt dokumentation.

2.  Sikkerhedsstyrelsen meddeler derefter TEKNIQ
       Arbejdsgiverne, hvad der foretages i sagen.

3.  TEKNIQ Arbejdsgiverne sender en kopi af brevet til
       Sikkerhedsstyrelsen til orientering til ”anmelder”.

4.  Afgørelse i sagen udmeldes, hvis tilladelse foreligger fra
       Sikkerhedsstyrelsen.

Vi opfordrer vores medlemmer til at indberette det til TEKNIQ Arbejdsgiverne, når man ser overtrædelser af autorisationslovgivningen, så vi kan forfølge sagen. Det er meget vigtigt, at man i den forbindelse har sikret sig den nødvendige dokumentation.

Udfyld skemaet og send det til btc@tekniq.dk


Senest opdateret 18-06-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.