Mads Risgaard Knudsen

Mads Risgaard Knudsen

Teknisk konsulent

mrk@tekniq.dk 

7742 4226

Autorisation i Norge (el)

Autorisationsordning:

Den norske autorisationsordning er en registeringsordning.
Virksomheder, der etableres i Norge og som projekterer, udfører og vedligeholder elektriske anlæg, skal registreres i Elvirksomhedsregistret, som ejes og drives af Direktoratet for samfundssikkerhed og beredskab (DSB).

Ansvarlig myndighed:

Ansvarlig myndighed for elsikkerhed er Direktoratet for samfundssikkerhed og beredskab.
Ansøgning om tilladelse til at udføre elinstallationsarbejde i Norge skal indgives til DSB.

Postadresse: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Postboks 2014, 3103 Tønsberg, Norway

Der er ikke udarbejdet et standard ansøgningsskema.

DSB's hjemmeside indeholder information til udenlandske elektrofagfolk med uddannelse og praksis fra et andet land indenfor EU eller EØS, som ønsker at udøve deres erhverv i Norge.

En virksomhed kan blive godkendt til at udføre elarbejde i Norge, på to forskellige måder:

  • Midlertidigt arbejde (følg linket i boksen, til højre)
  • Etablering af elinstallationsvirksomhed (følg linket i boksen, til højre)

Midlertidigt arbejde

For elinstallatører, som skal udføre midlertidigt arbejde i Norge, gælder:

Før en instalaltør skal udfører elarbejde i Norge, skal vedkommende informere Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om arbejdets art og varighed. Informationen skal fornyes for hvert år installatøren skal udføre arbejdet.

Første gang arbejdet udføres, eller hvis der senere foreligger en væsentlig ændring af de forhold, som omhandles i dokumenterne, skal følgende dokumentation fremlægges:

  1. Installatørens identitet og nationalitet
  2. Bekræftelse som viser, at installatøren er etableret i Danmark som autoriseret installatør, og at det på tidspunktet for udstedelsen ikke er forbudt for installatøren at fungere som installatør, og at retten til at være autoriseret udøve yrket ikke er bortfaldet eller indskrænket
  3. Uddannelses- og eksamensbeviser

De nærmere regler kan findes ved at følge linket "Midlertidigt arbejde", i boksen til højre.

Etablering af elinstallationsvirksomhed i Norge

Det vil kun være sjældent, at en dansk virksomhed skal foretage etablering af virksomhed i Norge.

De nærmere regler herfor kan findes ved at følge linket "Etablering af elinstallationsvirksomhed", i boksen til højre.

Installationsbestemmelser

Overordnet glæder Forskrift om elektriske lavspændingsanlæg (FEL).

Forskriften indeholder ikke detaljerede tekniske krav for udførelse af lavspændingsanlæg, men giver grundlæggende sikkerhedskrav, som viser hvilke farer forskriften tager sigte på at værne imod. Forskriften henviser til normer, som beskriver hvordan sikkerhedskravene kan opfyldes.

Normen for elektriske lavspændingsinstallationer hedder NEK 400: 2010.

Norm og Standard er synonymer. FEL anvender termen Norm.


Senest opdateret 04-05-2020

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.