Autorisation i Norge (el)

Autorisationsordning:

Den norske autorisationsordning er en registeringsordning.
Virksomheder, der etableres i Norge og som projekterer, udfører og vedligeholder elektriske anlæg, skal registreres i Elvirksomhedsregistret, som ejes og drives af Direktoratet for samfundssikkerhed og beredskab (DSB).

Ansvarlig myndighed:

Ansvarlig myndighed for elsikkerhed er Direktoratet for samfundssikkerhed og beredskab.
Ansøgning om tilladelse til at udføre elinstallationsarbejde i Norge skal indgives til DSB.

Postadresse: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Postboks 2014, 3103 Tønsberg, Norway
Der er ikke udarbejdet et standard ansøgningsskema.

Etablering af virksomhed eller midlertidigt arbejde:

DSB’s hjemmeside indeholder information til udenlandske elektrofagfolk med uddannelse og praksis fra et andet land indenfor EU eller EØS, som ønsker at udøve deres erhverv i Norge.

Danske elinstallatører, som skal udføre arbejde i Norge, har normalt ingen interesse i at etablere sig i landet, men ønsker blot at udføre den konkrete opgave og tage hjem igen. Det er også muligt, men der skal søges tilladelse ved DSB. 

De nærmere regler fremgår af Forskrift om kvalifikationer for elektrofagfolk.

Installationsbestemmelser:

Overordnet gælder Forskrift om elektriske lavspændingsanlæg (FEL).

Forskriften indeholder ikke detaljerede tekniske krav for udførelse af lavspændingsanlæg, men giver grundlæggende sikkerhedskrav, som viser, hvilke farer forskriften tager sigte på at værne imod. Forskriften henviser til normer, som beskriver hvordan sikkerhedskravene kan opfyldes.

Normen for elektriske lavspændingsinstallationer hedder NEK 400: 2010

Norm og Standard er synonymer. FEL anvender termen Norm.


Senest opdateret 30-03-2015

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.