Autorisation i Sverige (el)

Arbejde i Sverige

"Behörighet" på el-området i Sverige.

Autorisationsordning

Autorisation i Sverige hedder Behörighet, og forekommer som forskellige typer.

Ansvarlig myndighed

Ansvarlig myndighed for elsikkerhed, herunder behörighet, er Elsäkerhetsverket.

Ansøgning om behörighet i Sverige skal sendes til Elsäkerhetsverket: ELSÄKERHETSVERKET, Box 4, 681 21 Kristinehamn, Sverige. 

Etablering af virksomhed eller midlertidigt arbejde

Elsäkerhetsverket skelner ikke mellem behörighet til permanent eller midlertidig udøvelse af virksomhed i Sverige.

Elsäkerhetsverkets forskrifter om behörighet for elinstallatører rummer dog mulighed for at personer med autorisation udstedt på grundlag af eksamen erhvervet i et andet EØS- land (EES- på svensk) kan udføre midlertidigt arbejde i Sverige uden forudgående ansøgning.

Installationsbestemmelser

Overordnet gælder Elsäkerhetsverkets forskrifter og almene råd om hvordan elektriske stærkstrømsanlæg skal være udført. ELSÄK-FS 2008:1 og ændring: ELSÄK-FS 2010:1

Forskriften indeholder krav for udførelse af lavspændingsanlæg og foreskriver god elsikkerhedsteknisk praksis, som kan opnås ved samspil mellem forskriften og Svensk Standard SS 436 40 00 + R1, utg 2:2009


Senest opdateret 18-02-2015

Søren Rise

Søren Rise

Chefkonsulent

sri@tekniq.dk

7741 1580

2898 8924

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.