Mads Risgaard Knudsen

Mads Risgaard Knudsen

Teknisk konsulent

mrk@tekniq.dk 

7742 4226

Autorisation i Sverige (el)

Arbejde i Sverige

Autorisationsreglerne i Sverige er blevet ændret pr. 1. juli 2017

Ansvarlig myndighed

Ansvarlig myndighed for elsikkerhed, herunder autorisation, er Elsäkerhetsverket.

Ansøgning om autorisation i Sverige skal sendes til Elsäkerhetsverket, Box 4, 681 21 Kristinehamn, Sverige.

Elsäkerhetsverket har en udførlig beskrivelse på engelsk, der beskriver krav og angiver, hvordan man kan ansøge om autorisation, også elektronisk. Linket til beskrivelsen finder du i boksen, til højre.

Fagligt ansvarlig (Compliance Officer)

Dette er opdelt i tre grupper. Den fagligt ansvarlige skal have den angivne autorisation:

 • A: Elektrisk installationsarbejde i højspændingsinstallationer
 • AL (+A): Elektrisk installationsarbejde i lavspændingsinstallationer
 • B (+A og AL): Begrænset installationsarbejde i lavspændingsinstallationer, f.eks. maskininstallationer

Hvis man er godkendt som fagligt ansvarligt i Danmark, har man som udgangspunkt mulighed for at blive A installatør. 

I Sverige er en autorisation som elinstallatør personlig. Hvis en person, som er fagligt ansvarlig i Danmark, ønsker at ansøge om at få svensk autorisation, kan han eller hun ansøge om svensk autorisation ved at fremsende følgende til Elsäkerhetsverket:

 1. Ansøgningsblanket
 2. En kopi af sin danske registrering som fagligt ansvarlig. Den skal vise, at man er registreret i Danmark til en autorisation, som svarer til den, man søger i Sverige. Bemærk, at den danske elautorisation ikke er opdelt i tre delområder, svarende til den svenske ordning. Som dansk fagligt ansvarlig har du som udgangspunkt ret til at blive gruppe A autoriseret.
 3. Betale en ansøgningsafgift.

Det kan gøres elektronisk fra linket i boksen, til højre. Bemærk, at der skal benytte et svensk bank ID. Kontakt eventuelt Elsäkerhetsverket, hvis du ikke har et svensk bank ID.

Registrering af Installationsvirksomhed

Enhver virksomhed, som vil udføre arbejde på en elektrisk installation, skal være registreret hos Elsäkerhetsverket, før arbejdet påbegyndes.

Den nemmeste måde at blive registreret på, er ved at bruge deres e-service. Hvis du gør det, vil din virksomhed blive tilføjet direkte til det svenske register over autoriserede virksomheder. 

Bemærk, at du skal udfylde følgende punkter før registrering:

 • KLS system (Self-audit scheme)
 • Installations type A (Activity types)
 • Fagligt ansvarlig (Compliance Officer) skal være registreret
 • Kontaktdata
 • E-ID (Bank ID). Alternativt få nummer tilsendt fra Elsäkerhetsverket

Registrering vil være hurtigst og nemmest, hvis den udføres af den person, som skal registreres som fagligt ansvarlig.

Installationsbestemmelser

Overordnet gælder Elsäkerhetsverkets forskrifter og almene råd om, hvordan elektriske stærkstrømsanlæg skal være udført. ELSÄK-FS 2010:1 mfl.

Forskriften indeholder krav for udførelse af lavspændingsanlæg, og foreskriver god elsikkerhedsteknisk praksis, som kan opnås ved samspil mellem forskriften og Svensk Standard SS 436 40 00. Standarden kan bestilles via linket i boksen til højre.


Senest opdateret 17-06-2020

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.