Autorisation i Sverige (vvs)

Arbejde i Sverige

”Auktorisation” på vvs-området i Sverige.

Sverige har ikke en lovbestemt autorisation på vvs-området, men der er indført en frivillig ordning med ”auktorisation” (autorisation) via ”Branschregler Säker Vatteninstallation”.

Branschregler Säker Vatteninstallation er et sæt regler, som er etableret af branchens aktører for at mindske risikoen for blandt andet vandskader, spredning af legionella og forgiftning.

Reglerne stiller krav til både installatøren og produkterne. I systemet indgår en autorisation af vvs-virksomheden, samt uddannelse af vvs-montører, arbejdsledere med flere.

Målet er at give en øget sikkerhed og tryghed for brugerne.

Der findes ca. 1300 autoriserede vvs-virksomheder med over 17.500 uddannede vvs-montører og arbejdsledere.

Forsikringsselskaber, kommuner, byggevirksomheder og større kunder kræver i større og større omfang, at arbejdet udføres af en vvs-virksomhed med en autorisation.

En dansk autorisation bliver ikke automatisk accepteret på lige fod med den specielle frivillige svenske autorisation.

Dette indebærer, at danske vvs-virksomheder kan blive nødt til at tilslutte sig den svenske ordning ved at indsende en ansøgning til
Säker Vatten AB, Box 47160, 10074 Stockholm.


Senest opdateret 18-02-2015

Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

2333 9128

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.