Bæredygtigt byggeri

Beregning

Få et overblik over ordninger og betydning af bæredygtighed og cirkulær økonomi for installationsbranchen.

Den frivillige bæredygtighedsklasse

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i maj 2020 lanceret en ny frivillig bæredygtighedsklasse, der skal hjælpe byggebranchen med at opbygge erfaringer med bæredygtigt byggeri – for at sikre en grøn omstilling af byggeriet. Det er dog ambitionen, at brug af den frivillige bæredygtighedsklasse bliver obligatorisk i bygningsreglementet i 2023.

Der er i alt ni konkrete krav, hvoraf to alene retter sig mod boliger. Således skal boliger opfylde ni krav, mens øvrigt byggeri skal opfylde syv krav for, at den frivillige bæredygtighedsklasse er efterlevet.

De ni krav i den frivillige bæredygtighedsklasse er:

  1. Livscyklusvurdering - bygningens samlede klimapåvirkning
  2. Ressourceanvendelse på byggepladsen
  3. Totaløkonomisk analyse - omkostninger til opførelse, drift og vedligehold
  4. Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet
  5. Dokumentation af problematiske stoffer
  6. Afgasninger til indeklimaet
  7. Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet
  8. Støj fra ventilationssystemer i boliger
  9. Rumakusik i boliger

Fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi i installationsbranchen

Teknologisk Institut har for TEKNIQ Arbejdsgiverne analyseret, hvilke effekter det stigende fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi får for installationsbranchen.

Teknologisk Institut vurderer, at ny lovgivning og stigende krav fra bl.a. bygherrer vil betyde, at branchen på en række områder skal udvikle sine løsninger. Samtidig medfører de nye krav nye forretningsmuligheder, som det er op til virksomhederne at udnytte.

Eksempler på øgede krav er bl.a. større krav om opførsel af ladestandere til elbiler, krav til etablering af bygningsautomation samt nye EU-direktiver om affaldsforebyggelse med større krav om sortering og indsamling.  

Guide og cases

TEKNIQ Arbejdsgiverne har deltaget i udarbejdelsen af guiden "Bliv bedre til bæredygtighed" og tilhørende casehæfte. Guide og casehæfte er udarbejdet af Teknologisk Institut, ekolab og PRIMETIME med støtte fra Energifonden. Formålet med guiden er at klæde dig og din virksomhed på til at imødekomme bygherrernes stigende krav til bæredygtighed og at gøre dig klar til den kommende frivillige bæredygtighedsklasse i Bygningsreglementet.

Når der skal bygges mere bæredygtigt, er det vigtigt at kunne stille de rette spørgsmål til kunder og leverandører, forstå de processer, man skal bidrage til, og finde svar. Guiden hjælper installatører og andre udførende virksomheder i byggesektoren med at gøre netop det – uanset om det er den mindre installatørvirksomhed eller den større leverandør. 


Senest opdateret 12-04-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.