Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

7742 4244

Bygningsreglement

Bygningreglement

Bygningsreglementet (BR) er den overordnede udmøntning af byggeloven og dermed dansk lovgivning på byggeområdet.

Byggeloven og Bygningsreglementet hører under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Dispensation fra BR
Dispensation fra BR skal søges hos kommunen, der er den egentlige myndighed på området.

Ansvar og lovlighed
Det er bygningsejernes ansvar, at bestemmelserne i BR er opfyldt. 

Skal en bygning renoveres eller ombygges, kan den udførende overtage retten fra bygningsejeren til at ansøge og anmelde til kommunen. Det vil typisk være til Teknisk Forvaltning.

Eksempel: Reparation af rørskade
En gevindsamlet rørinstallation er udført med varmforzinkede stålrør efter 1972 er ikke lovlig ifølge BR. Men de findes desværre flere steder.

For at kunne reparere en konkret rørskade, skal den autoriserede installatør sikre sig, at installationen var lovlig, da den blev udført. Her kan man fx bede boligejer eller taksator om at ansøge om dispensation hos den stedlige byggemyndighed.

Hvis dispensationen gives, er installationen lovlig, og installatøren kan udføre reparationen.

Hvis dispensationen ikke gives, må bygningsejer og taksator gøre installationen lovlig først. Det sker typisk ved at udskifte en større del af installationen.


Senest opdateret 18-06-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.