Certificering

Læs om diverse certificeringer og ordninger.

A certificering
A-certifikat (gasområdet)

I forbindelse med opstart, service og indregulering af gaskedler og gasblæseluftbrændere stiller Gasreglementet krav om personlige kvalifikationer i form af A-certifikat for den udførende.

Læs mere
Brand og sikringstekniske certificeringer
Brand- og sikringstekniske certificeringer

Af Bygningsreglementet fremgår det, at brandtekniske installationer skal udføres, så de er pålidelige og kan kontrolleres og vedligeholdes i hele deres levetid.

Læs mere
Fjernvarmebranchens registrering ordning
Fjernvarmebranchens Registreringsordning

FjR (Fjernvarmebranchens Registreringsordning for servicemontører) har til formål at forbedre fjernvarmeinstallationers drift ved at sikre, at kontrol, justering og anbefalinger om forbedringer, som foretages af registrerede montører, foregår på betryggende vis og efter ensartede kvalitetssikrede retningslinjer.

Læs mere
Køle- og varmepumpeanlæg
Køle- og varmepumpeanlæg

Køle- og varmepumpeanlæg er trykbærende anlæg, og nogle anlæg indeholder farlige kølemidler. Derfor er anlæggene og arbejde på disse anlæg omfattet af forskellige krav til den udførende virksomhed og den udførende montør.

Læs mere
Kompetencegivende gasuddannelser
Kompetencegivende gasuddannelser

Gasreglementet stiller krav om en række kompetencegivende uddannelser for personer, der arbejder på gasforbrugende anlæg.

Læs mere
OR ordning
OR-ordningen (registreringsordningen for oliefyrsservice)

OR-ordningen (registreringsordningen for oliefyrsservice) har til formål at forbedre miljøet gennem energibesparelser ved at sikre, at kontrolmåling, justering og rensning af oliefyringsanlæg, som foretages af registrerede servicevirksomheder, foregår på betryggende vis og efter ensartede kvalitetssikrede retningslinjer.

Læs mere

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.