Mads Risgaard Knudsen

Mads Risgaard Knudsen

Teknisk konsulent

mrk@tekniq.dk

7742 4226

Brand- og sikringstekniske certificeringer

Brand og sikringstekniske certificeringer

Brandsikringsanlæg

Af Bygningsreglementet fremgår det, at brandtekniske installationer skal udføres, så de er pålidelige og kan kontrolleres og vedligeholdes i hele deres levetid.

Hvilke vejledninger eller metoder, installationerne skal udføres, installeres og vedligeholdes efter, er der imidlertid ikke hjemmel til at kræve. 

Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts (DBI) vejledninger og retningslinjer er bare én måde at dokumentere på, at brandkravene er opfyldt.

Som installatør skal du derfor være opmærksom på, at opfyldelsen af funktionsbaserede brandkrav kan opnås på flere måder. En kommune kan fx ikke kræve, at en specifik vejledning følges, hvis bygherren og installatør ønsker at dokumentere sikkerhedsniveauet på anden vis.

Forsikringsselskaberne har via deres brancheorganisation Forsikring & Pension deres egne krav og regler til en bygnings brandsikring. Forsikring & Pension henviser til DBI’s vejledning og retningslinjer, også i forhold til brugen af godkendte installationsvirksomheder.

DBI-godkendte installationsvirksomheder

Hvis et installationsfirma ønsker DBI-godkendelse til at projektere, installere, reparere, servicere og vedligeholde brandsikringsanlæg, skal det opfylde kravene i DBI retningslinje 001 Automatiske brandsikringsanlæg.

Et af godkendelseskravene er, at installationsfirmaet kan dokumentere at være i besiddelse af et kvalitetsledelsessystem. Det kan fx være i form af et ISO 9001-certifikat eller et tredjepartskontrolleret og godkendt KLS.

Forsikring & Pensions sikringstekniske certificeringer

Forsikring & Pension registrerer gratis virksomheder indenfor en række fagområder, der er certificeret efter ISO 9001 eller SKS med en faglig F & P kravspecifikation.

Installatører, der vil installere og servicere AIA-anlæg til forsikringsselskabernes kunder, skal certificeres og registreres efter Forsikring & Pensions retningslinjer.

For at blive registreret sikringsinstallatør skal virksomhedens kvalitetsledelsessystem være certificeret som ISO 9001 eller efter et SKS-(fag)rammesystem udarbejdet af TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Hvis din virksomhedscertifikat inddrages af certificeringsorganet eller ikke fornyes, er du forpligtet til at straks at meddele det til Forsikring & Pension via registreringssystemet eller e-mail.


Senest opdateret 18-06-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.