Fjernvarmebranchens Registreringsordning

Fjernvarmebranchens registrerings ordning

FjR (Fjernvarmebranchens Registreringsordning for servicemontører) har til formål at forbedre fjernvarmeinstallationers drift ved at sikre, at kontrol, justering og anbefalinger om forbedringer, som foretages af registrerede montører, foregår på betryggende vis og efter ensartede kvalitetssikrede retningslinjer.

FjR-registreringsordningen er en frivillig ordning. TEKNIQ er som brancheorganisation medlem af FjR-registreringsordningen og har fast repræsentation i FjR-udvalget.

Af fjernvarmeforsyningsselskabernes leveringsbestemmelser fremgår det, hvilke betingelser der skal være opfyldt for at kunne arbejde i selskabets forsyningsområde. Langt de fleste fjernvarmeforsyningsselskaber stiller nu krav om, at virksomheder, der arbejder i forsyningsområdet med anlæg, service og vedligeholdelse af fjernvarmeanlæg, skal have autorisation som vvs-installatør, samt at medarbejdere beskæftiget på området skal være i besiddelse af FjR-bevis.

På kurset "Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg", der udbydes af de tekniske skoler, kan du opnå FjR-certifikat. Kurset er åbent for alle med en vvs-faglig baggrund eller tilsvarende.Senest opdateret 28-07-2017

Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

2333 9128

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.