Køle- og varmepumpeanlæg

Køle- og varmepumpeanlæg

Køle- og varmepumpeanlæg er trykbærende anlæg, og nogle anlæg indeholder farlige kølemidler. Derfor er anlæggene og arbejde på disse anlæg omfattet af forskellige krav til den udførende virksomhed og den udførende montør.

Kravene inddeles blandt andet efter mængden (vægten) af kølemiddel, og er vægten større end 2,5 kg, kræves en certificering efter ISO 9001-standarden.

Arbejde på køle- eller varmepumpeanlæg under 2,5 kg fyldning kræver ikke, at virksomheden har et kvalitetsstyringssystem. Dog kræves der for anlæg over 1 kg fyldning et årligt eftersyn, som kun må udføres af personer, som "har fået den fornødne instruktion og øvelse i eftersyn og vedligeholdelse m.v. af den pågældende anlægstype". Læs mere her.

TEKNIQ har udarbejdet et ISO 9001 KLS-KØL rammesystem med tilhørende vejledning, hvor kravelementerne for at blive kølecertificeret er blevet indarbejdet. Rammesystemet indeholder også kravelementer for de autorisationskrævede områder, så ISO 9001-systemet kan erstatte den lovpligtige KLS-mappe. Læs mere vedrørende elområdet her

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.