Kompetencegivende gasuddannelser

Kompentencegivende gasuddannelser

Gasreglementet stiller krav om en række kompetencegivende uddannelser for personer, der arbejder på gasforbrugende anlæg.

Du kan se et register over autoriserede vvs-installatører, kloakmestre samt kompetente virksomheder hos Sikkerhedsstyrelsen.

Læs mere om de forskellige kompetencegivende uddannelser på gassikkerhedsregler.dk.

Hvem må udføre hvad?

Udførelse af gasinstallationer til
 
  Bygas, naturgas og F-gas (campingvogne)
 
  Autoriserede vvs-installatører, medarbejdere med faglig grunduddannelse inden for vvs-området
 
         
    Campingvogne alene
  Delautoriserede virksomheder, medarbejdere med campingvognsbevis

Opstart og indregulering af 
 
  Gaskedler og vandvarmere under 135 kW
 
  Personer med A-certifikat, ansat hos autoriserede vvs-installatører eller hos delautoriserede virksomheder

         

 
  Gasforbrugende anlæg over 135 kW
  Personer med kompetencegivende uddannelse i henhold til gasinstallationsbekendtgørelsen, ansat i virksomheder med virksomhedsgodkendelse
         
    Campingvogne alene     Delautoriserede virksomheder, medarbejdere med campingvognsbevis og A-certifikat

Service, drift og vedligeholdelse af
  Gaskedler og vandvarmere under 135 kW
  Personer med A-certifikat, ansat hos autoriserede vvs-installatører eller hos delautoriserede virksomheder
 
         
    Gasforbrugende anlæg over 135 kW
  Personer med kompetencegivende uddannelse i henhold til installationsbekendtgørelsen, ansat i virksomheder med virksomhedsgodkendelse.

Personer med kompetencegivende uddannelse i henhold til installationsbekentgørelsen, ansat som driftspersonale i virksomheden.

Personer med kompetencegivende udvidede tekniske uddannelser for faguddannede kedelpassere, ansat som driftspersonale i virksomheden.
         
 
  Gasmotoranlæg
  Personer med kompetencegivende gasteknisk efteruddannelse for gasdrevne motoranlæg ansat som driftspersonale i virksomheden
         

  Campingvogne alene
  Delautoriserede virksomheder, medarbejdere med campingvognsbevis og A-certifikat
         


Senest opdateret 25-09-2018

Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

2333 9128

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.