Kompetencegivende gasuddannelser

Kompentencegivende gasuddannelser

Gasreglementet stiller krav om en række kompetencegivende uddannelser for personer, der arbejder på gasforbrugende anlæg.

Du kan se et register over autorisede vvs-installatører, kloakmestre samt kompetente virksomheder hos Sikkerhedsstyrelsen.

Læs mere om de forskellige kompetencegivende uddannelser i Gasreglementets afsnit B4. I Gasreglementet kan du også læse mere om A-certificering.

Hvem må udføre hvad?

Udførelse af gasinstallationer til
 
  Bygas, naturgas og F-gas (campingvogne)
 
  Autoriserede vvs-installatører, medarbejdere med faglig grunduddannelse inden for vvs-området
 
         
    Campingvogne alene
   Godkendte kompetente virksomheder, medarbejdere med campingvognsbevis

Opstart og indregulering af 
 
  Gaskedler og vandvarmere under 135 kW
 
  Personer med A-certifikat, ansat hos autoriserede vvs-installatører eller hos godkendte kompetente virksomheder

         

 
  Gasforbrugende anlæg over 135 kW
  Personer med kompetencegivende uddannelse i henhold til Gasreglementets afsnit B4 for gasfyrede anlæg over 135 kW, ansat i godkendte kompetente virksomheder
         
    Gasmotoranlæg     Motorleverandøren (se mere i Gasreglementets afsnit B4)
         
    Campingvogne alene     Godkendte kompetente virksomheder, medarbejdere med campingvognsbevis
         

Service, drift og vedligeholdelse af
  Gaskedler og vandvarmere under 135 kW
  Personer med A-certifikat, ansat hos autoriserede vvs-installatører eller hos godkendte kompetente virksomheder
 
         
    Gasforbrugende anlæg over 135 kW
   Personer med kompetencegivende uddannelse i henhold til Gasreglementets afsnit B4 for gasfyrede anlæg over 135 kW, ansat i godkendte kompetente virksomheder.

Personer med kompetencegivende uddannelse i henhold til Gasreglementets afsnit B4 for gasfyrede anlæg over 135 kW, ansat som driftspersonale i virksomheden.

Personer med kompetencegivende udvidede tekniske uddannelser for faguddannede kedelpassere, ansat som driftspersonale i virksomheden.
         
 
  Gasmotoranlæg
   Personer med kompetencegivende gasteknisk efteruddannelse for gasdrevne motoranlæg ansat som driftspersonale i virksomheden
         

  Campingvogne alene
   Godkendte kompetente virksomheder, medarbejdere med campingvognsbevis
         


Senest opdateret 02-02-2015

Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

2333 9128

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.