OR-ordningen

OR ordning
OR-ordningen (registreringsordningen for oliefyrsservice) har til formål at forbedre miljøet gennem energibesparelser ved at sikre, at kontrolmåling, justering og rensning af oliefyringsanlæg, som foretages af registrerede servicevirksomheder, foregår på betryggende vis og efter ensartede kvalitetssikrede retningslinjer.

TEKNIQ har som brancheorganisation fast repræsentation i OR-udvalget.

OR-ordningen er en frivillig ordning. Servicevirksomheder på olieområdet tilknyttet OR-ordningen må kun lade servicearbejder udføre af personer, der har opnået OR-bevis. For at opnå OR-bevis kræves et særligt kursus, der udbydes af de tekniske skoler. Kurset, der hedder "Oliefyrsmontør under 120 kW" henvender sig til personer, der er beskæftiget med drift og vedligeholdelse af oliefyr.


Senest opdateret 05-10-2018

Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

2333 9128

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.