FAQ Eleftersyn

Få klarhed over de mest almindelige tvivlsspørgsmål om eleftersyn.

1. Hvad er forskellen på et eleftersyn og et elsyn?

2. Hvad kræver det at udføre eleftersyn og elinstallationsrapporter? 

3. Dækker min nuværende ansvarsforsikring, eller skal jeg tegne en ny? 

4. Hvordan kommer jeg i gang? 

5. Er andelsboliger omfattet af ordningen? 

6. I forhold til ejerlejligheder, skal fællesarealerne så også efterses? 

7. Er der faste vederlag? 

8. Kan man komme på kursus i eleftersyn? 

9. Hvad vil det sige, at man skal være uvildig? 

10. Må jeg selv udbedre eventuelle fejl?

1. Hvad er forskellen på et eleftersyn og et elsyn?

Det er vigtigt at skelne mellem eleftersyn og elsyn. Eleftersyn er obligatoriske, når der tegnes en ejerskifteforsikring i forbindelse med hushandler. Installationsrapporterne kan kun udarbejdes elektronisk på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Elsyn kan bruges i andre situationer, fx i andelsboliger eller hvis en kunde alligevel ønsker at få efterset elinstallationerne. I disse situationer skal du bruge de gamle skemaer, som du finder på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

2. Hvad kræver det at udføre eleftersyn og elinstallationsrapporter?

Det kræver elautorisation, en professionel ansvarsforsikring og at du er tilmeldt ordningen på eleftersyninfo.dk

3. Dækker min nuværende ansvarsforsikring, eller skal jeg tegne en ny?

Er du medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne og omfattet af TEKNIQ Arbejdsgivernes aftaler med Tryg, Willis eller ADIS dækker din ansvarsforsikring, og du skal ikke foretage dig yderligere.

Er du ikke omfattet af TEKNIQ Arbejdsgivernes aftale, skal du kontakte dit forsikringsselskab og sikre dig, at du opfylder forsikringskravet.

4. Hvordan kommer jeg i gang?

Start med at læse Sikkerhedsstyrelses håndbog om eleftersyn, som du finder på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Bagefter skal du tilmelde dig ordningen med dit autorisationsnummer på eleftersynsinfo.dk

5. Er andelsboliger omfattet af ordningen?

Nej, kun ejede boliger er med. Men ønsker en andelsboligejer/-forening at få tjekket installationerne, kan du tilbyde at udføre det gamle elsyn. Blanketter hertil finder du på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

6. I forhold til ejerlejligheder, skal fællesarealerne så også efterses?

Ja, der skal laves en særskilt rapport for fællesarealerne. Alternativt kan ejerforeningen få lavet en rapport, der gælder i et år for fællesarealer.

7. Er der faste vederlag?

Vedlaget for eleftersynet aftales individuelt mellem den autoriserede elinstallatørvirksomhed og ejeren af ejendommen 

Derudover skal virksomheden betale et administrationsgebyr til Sikkerhedsstyrelsen på 77 kr. per rapport.

8. Kan man komme på kursus i eleftersyn?

Det er en god idé at tage på et af TEKNIQ Arbejdsgivernes kurser, men det er ikke et krav.

9. Hvad vil det sige, at man skal være uvildig?

Man må ikke kontrollere sig selv. Har du eller en anden fra din virksomhed udført installationerne, er I inhabile og ikke uvildige, og derfor må I ikke udføre efterfølgende eleftersyn.

10. Må jeg selv udbedre eventuelle fejl?

Ja, men så må du ikke udføre et efterfølgende eleftersyn og udfærdige en ny elinstallationsrapport. Du må kun udfærdige et efterfølgende eleftersyn og udfærdige en ny elinstallationsrapport, hvis en anden installatør udbedrer fejlene. 


Senest opdateret 25-05-2021

Mads Risgaard Knudsen

Mads Risgaard Knudsen

Teknisk konsulent

mrk@tekniq.dk

7742 4226

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.