EMC - Elektroteknisk sameksistens og overtoner

Elektronisksameksistensogovertoner

Elektriske apparater kan påvirke hinanden. EMC handler om elektriske apparater og deres omgivelser.

EMC er en forkortelse for elektromagnetisk kompatibilitet (sameksistens).

I princippet handler EMC om, at elektriske og elektroniske apparater og faste anlæg ikke må forstyrre andre apparater (udstråling) og faste anlæg. Samtidigt skal de have immunitet (indstråling) mod selv at lade sig forstyrre. 

Området er reguleret af Erhvervsstyrelsen. 

Bekendtgørelsen på området omfatter bl.a. elektriske og elektroniske apparater og faste anlæg. 

Elektriske og elektroniske apparater, som kan tænkes at fremkalde elektrisk støj eller selv lade sig forstyrre, skal opfylde direktivets emissions- og immunitetskrav og være CE-mærkede. 

Faste anlæg skal udføres i overensstemmelse med god teknisk praksis, uden at dette begreb dog uddybes nærmere. 

God teknisk praksis kan for faste anlægs vedkommende være at

  • elektriske og elektroniske komponenter, som anvendes i faste anlæg, i sig selv opfylder direktivets emissions- og immunitetskrav
  • installatøren følger fabrikantens installations- og monteringsanvisninger
  • installatøren støtter sig til de råd og anvisninger, som findes i Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, del 4, kapitel 44, punkt 444: Beskyttelse mod elektromagnetisk interferens (EMI) i installationer (Elektromagnetiske forstyrrelser)


Senest opdateret 01-10-2018

Mads Risgaard Knudsen

Mads Risgaard Knudsen

Teknisk konsulent

mrk@tekniq.dk

7742 4226

2780 0451

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.