EMC - Elektroteknisk sameksistens og overtoner

Elektronisksameksistensogovertoner

Elektriske apparater kan påvirke hinanden. EMC handler om elektriske apparater og deres omgivelser.

EMC er en forkortelse for elektromagnetisk kompatibilitet (sameksistens).

I princippet handler EMC om, at elektriske og elektroniske apparater og faste anlæg ikke må forstyrre andre apparater (udstråling) og faste anlæg. Samtidigt skal de have immunitet (indstråling) mod selv at lade sig forstyrre. 

Området er reguleret af Erhvervsstyrelsen. 

Bekendtgørelsen på området omfatter bl.a. elektriske og elektroniske apparater og faste anlæg. 

Elektriske og elektroniske apparater, som kan tænkes at fremkalde elektrisk støj eller selv lade sig forstyrre, skal opfylde direktivets emissions- og immunitetskrav og være CE-mærkede. 

Faste anlæg skal udføres i overensstemmelse med god teknisk praksis, uden at dette begreb dog uddybes nærmere. 

God teknisk praksis kan for faste anlægs vedkommende være at

  • elektriske og elektroniske komponenter, som anvendes i faste anlæg, i sig selv opfylder direktivets emissions- og immunitetskrav
  • installatøren følger fabrikantens installations- og monteringsanvisninger
  • installatøren tager højde for de foranstaltninger, der er beskrevet i DS/HD 60364-4-444 og DS/EN 60364-5-51 kap. 515.3.1.2 for at begrænse de elektriske og magnetiske påvirkninger i installationer. Det medfører, at der kun må anvendes elektrisk materiel, som overholder kravene i de relevante EMC-standarder i de relevante produktstandarder.


Senest opdateret 15-02-2019

Mads Risgaard Knudsen

Mads Risgaard Knudsen

Teknisk konsulent

mrk@tekniq.dk

7742 4226

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.