Installationer i eksplosionsfarlig atmosfære

Installationer er i eksplosionsfarlig

I områder med eksplosiv atmosfære skal der foretages en klassificering. Virksomheden og/eller installationsejeren har ansvaret for at klassificere ekspolosionsfarlige områder.

Klassificering af eksplosionsfarlige områder

Områder med eksplosionsfarlig atmosfære klassificeres i zoner. 

  • Eksplosiv gasatmosfære klassificeres i zonerne 0, 1 og 2. 
  • Eksplosiv støvatmosfære klassificeres i zonerne 20, 21 og 22.

Områderne skal være beskrevet i et eksplosionssikringsdokument i form af en udvidet arbejdspladsvurdering.

Det skal blandt andet fremgå, hvilke særlige forholdsregler der eventuelt gælder ved arbejde i de klassificerede områder.

Det gælder fx. ved brug af eldrevet værktøj, håndlygter og mobiltelefoner. Disse forholdsregler gælder også for fremmede virksomheder og håndværkere, der udfører arbejde i områderne. 

Sikkerhedsstyrelsens standarder og vejledning

Sikkerhedsstyrelsen har beskrevet en række standarder for valg og installation af materiel i områder med henholdsvis eksplosiv gasatmosfære og eksplosiv (brandbar) støvatmosfære. 

Arbejdet i områder med eksplosionsfarlige atmosfærer er beskrevet i 4 bekendtgørelser, som du kan se i boksen til højre.


Senest opdateret 16-07-2020

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.