egon-hansen-tekniq-arbejdsgiverne

Egon Hansen

Konsulent

eha@tekniq.dk 

7742 4202

Bygningsautomatik og intelligente installationer (IBI)

Bygningsautomatik

Der er både økonomiske og klimatiske fordele ved brug af bygningsautomatik og intelligente installationer.

Bygningsautomatik og intelligente installationer kan sammenkobles klogt. Herved kan bygningsejeren få store driftsmæssige besparelser. Samtidig er bygningens klima behageligt for brugerne, og energieffektiviteten er høj.

En bygningsejer/-ejer kan desuden tit se fordele i, at bygningen er forsynet med intelligent bygningsautomatik, som – udover basale styringer og reguleringer – også uden menneskelig hjælp kan overvåge og registrere ændrede forhold både i og uden for bygningen. 

CTS-anlæg

Større bygningers tekniske anlæg for varme, ventilation og køling er i mange år blevet overvåget og styret af centralt eller decentralt bygningsautomatik kaldet CTS-anlæg.

Building Management System (BMS)

I de seneste år er det blevet mere almindeligt – både på grund af et ønske fra bygningsejere og krav i Bygningsreglementet – at sammenkoble bygningsautomatikken med styring af bygningens øvrige energiforbrug, som fx lys eller alarmer. Det kaldes BMS.

Bygningsautomatik og intelligente installationer (IBI)

Ofte kan IBI sammenbygges og integreres med BMS- eller CTS-systemer. I disse tilfælde kan IBI også anvendes på varme-, køle- og ventilationsanlæg.

Inden for IBI opereres med 2 teknologier:
  • Central intelligent bygningsinstallation - hvor komponenterne er uden intelligens, og al overvågning og styring sker fra en controller.
  • Decentral intelligent bygningsinstallation - hvor samtlige komponenter er forsynet med intelligens og er tilsluttet netværket.

Anvendelse

Mulighederne for anvendelse af IBI er mange og kan fx være inden for områderne:

  • Varme, køling og ventilation
  • Solafskærmning i form af persienner
  • Adgangskontrol
  • Adgangs-, røg- eller tyverialarmer
  • Datalogning af hændelser
  • Styring af tomgangsforbrug – printere, kopimaskiner, kaffemaskiner m.m.
  • Energibesparelsesprogrammer


Senest opdateret 16-07-2020

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.