Maskiner og maskinsikkerhed

Laus 697 x 248

Elektriske installationer på maskiner

Maskinens elektriske installationer starter ved maskinens forsyningsadskiller. Det betyder, at tilgangsklemmerne på forsyningsadskilleren er skillestedet for den elektriske installation, som udføres af maskinfabrikanten, og den elektriske installation på bygningen, som udføres af den autoriserede elinstallatørvirksomhed.

Når man arbejder med elektriske installationer på maskiner, så er det vigtigt at være bevidst om, hvilken rolle man har.

Maskinfabrikanten har det objektive ansvar for, at maskinen er lovlig og ledsages af CE-mærkning, overensstemmelseserklæring, brugsanvisning m.m. når den markedsføres.

Underleverandører til maskinfabrikanten er det firma, som udfører delleverancer til et maskinanlæg. 

Elinstallatørvirksomheden kan være underleverandør af den elektriske installation på maskinen. Vær opmærksom på, at det ikke kræver autorisation at udføre elektriske installationer på maskiner.

Underleverandøren leverer de ydelser som aftalen mellem ham og maskinfabrikanten omhandler og ikke mere.

Den, der udfører ændringer på en maskine uden aftale med en maskinfabrikant om en underleverandørsituation, påtager sig rollen som maskinfabrikant med tilhørende ansvar.

Lovgivning

Maskiner skal overholde maskindirektivet, og måden at gøre det på er at anvende harmoniserede standarder. Maskinens elektriske installationer udføres i overensstemmelse med gældende udgave af standarden DS/EN 60204-1, som omhandler elektriske aspekter, og suppleres, hvis nødvendigt, med indholdet i standarden DS/EN ISO 13849-1, som omhandler maskinens sikkerhedsrelaterede aspekter.

Tilslutning af maskiner

I de situationer, hvor elinstallatørvirksomheden bliver bestilt til at udføre den autorisationskrævende elinstallation på bygningen frem til en maskine, og samtidig bliver bedt om at tilslutte maskinen, der anbefaler TEKNIQ Arbejdsgiverne, at man udfylder en erklæring for eget arbejdes omfang og tydeligt angiver, at maskinen ikke må idriftsættes, før CE-mærkningskravene er verificeret.

Dermed viser elinstallatørvirksomheden, at elinstallationen frem til forsyningsadskilleren er udført korrekt, og at man ikke tager ansvaret for idriftsættelse af selve maskinen og dennes virkemåde.    


Senest opdateret 13-08-2020

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.