Maskiner og maskinsikkerhed

Maskiner og sikkerhed

Maskiner og maskinsikkerhed

Maskiner og maskinanlæg er omfattet af maskindirektivet. For at leve op til direktivets krav, kan man følge standarden DS/EN 60 204-1: 2006 – Elektrisk udstyr på maskiner.

CE-mærkning

Som installatør er det vigtigt, at du markerer, i hvilket omfang du er ansvarlig for at CE-mærke maskinen. Som hovedregel er det ikke installatørens opgave at få en maskine CE-mærket. 

TEKNIQ anbefaler, at du udfylder en erklæring for eget arbejdes omfang og tydeligt angiver, at maskinen ikke må tages i brug, før den er CE-mærket. Dermed viser du, at elarbejdet er udført installationsteknisk korrekt, men at du ikke har ansvaret for selve maskinens virkemåde.

DS/EN 60 204-1: 2006 kan bestilles i Servicebutikken eller hos Dansk Standard.


Senest opdateret 01-10-2018

Mads Risgaard Knudsen

Mads Risgaard Knudsen

Teknisk konsulent

mrk@tekniq.dk

7742 4226

2780 0451

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.