Alarm, Sikring og Overvågning

Sikring og overvågning

Mange elinstallationsvirksomheder har Alarm, Sikring og Overvågning (ASO) som forretningsområder og tilbyder deres kunder ASO-anlæg af høj kvalitet og sikkerhed.

Ved ASO-anlæg forstås leverancer, der dækker alle områderne inden for tyverialarmanlæg, tv-overvågningsanlæg, adgangskontrolanlæg, perimetersikring, tekniske alarmer, brandalarmanlæg og alarmbehandling.

TEKNIQ Arbejdsgivernes Sikringsgruppe

De af TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemmer, som er særligt dedikerede til sikringsområdet, er samlet i Sikringsgruppen.

Sikringsgruppen er et landsdækkende samarbejde mellem autoriserede elinstallatører, som kan tilbyde professionelle sikringsanlæg til erhverv og privatboliger.

Sikringsgruppen består af cirka 110 installatører og har sine egne rammesystemer for ISO 9001 og KLS. Rammesystemerne gør det nemmere og mere tilgængeligt for elinstallatørerne at indgå i en godkendelses- eller certificeringsordning.

Fremtiden for det danske sikringsmarked

Udviklingen af det danske sikringsmarked går stærkt, og det er et vækstområde med stort potentiale på alle markedsområder. 

I udlandet er sikringsmarkedet meget større end i Danmark. Globalisering og øgede terrortrusler mod Danmark og danske interesser vil sandsynligvis betyde, at det danske sikringsmarked vil vokse kraftigt i de kommende år.

Et eksempel er lov om tv-overvågning, der siden sommeren 2007 har givet udvidet adgang til at foretage tv-overvågning. I Danmark er det Datatilsynet, der fører tilsyn med tv-overvågningsanlæg.

Endvidere vil der ske en større og større integration mellem de enkelte ASO-anlæg, og adskillelsen mellem ASO-anlæg og intelligente bygningsinstallationer vil blive endnu mere udvisket i fremtiden.


Senest opdateret 18-06-2019

Mads Risgaard Knudsen

Mads Risgaard Knudsen

Teknisk konsulent

mrk@tekniq.dk

7742 4226

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.