SIK-meddelelser

I tillæg til stærkstrømsbekendtgørelsen udsender Sikkerhedsstyrelsen "Meddelelser". Disse meddelelser indeholder informationer, fortolkninger, forklaringer og eventuelle lempelser i forhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Meddelelser Installation

Mest relevant for installatører er ”Meddelelser Installationer” som henvender sig til elinstallatører, elektrikere og forsyningsselskaber. Meddelelserne omhandler elinstallationer og net, og tager udgangspunkt i Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Meddelelser Materiel

Meddelelserne omhandler elektrisk materiel. De henvender sig til fabrikanter og importører af elektrisk materiel og til dels også elektrikere og installatører. Meddelelserne tager primært udgangspunkt i lavspændingsdirektivet og de standarder, der hører derunder, og produktdirektivet.


Senest opdateret 22-04-2015

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.