Termografering

Termografering

El-termografering er en effektiv metode til at forebygge utilsigtede strømafbrydelser og følgeskader på el-tavler og -installationer.

Hovedparten af de elinstallationsvirksomheder, der er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne bruger termografering til eftersyn og slutkontrol af udførelsen af elektriske installationer.

Termografering er et effektivt redskab til forebyggende vedligeholdelse og identifikation af fejlforhold på elektriske installationer og tavler.

De fejl, der identificeres, er for det meste dårlige forbindelser, overbelastninger, ubalance i strømforbruget, fejldimensionering og defekt materiel. Fejl, som kan medføre brand, strømafbrydelser og uplanlagte driftsstop i produktionen.

Termografering, som forebyggende vedligehold, bør finde sted med faste intervaller, hvor intervallerne er bestemt af installationens belastningsprofil omfattende høj belastning og driftstider, virksomhedstyper og det miljø, som installationer og tavler befinder sig i.

Intervaller bør fastlægges til mellem ét år og fem år. Herved sikres, at potentielle fremtidige fejlforhold tidligt identificeres og kan udbedres i et planlagt afhjælpningsforløb. På den måde reduceres risikoen for brand, strømafbrydelser og uplanlagte driftsstop i produktionen.

Sikkerhedsstyrelsen oplyser på deres hjemmeside, at termografering af eltavler er autorisationskrævende arbejde og skal udføres af en autoriseret elinstallatørvirksomhed. Yderligere oplyser Sikkerhedsstyrelsen:

  • El-termografering er omfattet af installationsbekendtgørelsens kapitel 7, Drift og vedligehold, Aktiviteter på eller nær ved en elektrisk installation
  • Risikovurdering og termograferingen skal udføres i overensstemmelse med standarden EN 50110, Drift af elektriske installationer og anlæg
  • Termografering af elektriske installationer er omfattet af lovbekendtgørelse nr. 30 om autorisation samt de bekendtgørelser, der er udstedt med hjemmel i lov om autorisation.

Vær desuden opmærksom på, at forsikringsselskabernes brancheforening ”Forsikring & Pension” anbefaler, at man anvender DBI-certificerede el-termografer. DBI-certificerede termografer har alle stor og bred erfaring med termografering, og alle deres uddannelser og kompetencer bliver løbende ajourført via kurser og erfaringsmøder.


Senest opdateret 17-06-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.