Søren Rise

Søren Rise

Chefkonsulent

sri@tekniq.dk

7741 1580

2898 8924

Aftaler med energiselskaber

Aftaler med energiselvskaber

TEKNIQ har lavet en række samarbejdsaftaler med energiselskaberne.

Ifølge Energispareaftalen af 13. november 2012 mellem net- og distributionsselskaberne indenfor el, fjernvarme og naturgas og klima-, energi- og bygningsministeren skal energiselskaberne finde energibesparelser hos deres kunder for i alt 10,7 PJ/år i 2014 og 12,2 PJ/år i 2015 til 2020. 

Olieselskaberne er omfattet af aftalen på frivillig basis.

Installatørernes rolle

TEKNIQ arbejder på, at installatørerne bliver bindeled mellem slutkunderen og energiselskaberne. Installatøren står for rådgivning af slutkunden og formidlingen af et tilskud fra det relevante energiselskab. 

Til gengæld forpligter installatøren sig til at stå for dokumentationen af, at energibesparelserne rent faktisk gennemføres – og for beregningen af størrelsen på energibesparelsen.

Samarbejdsaftaler

TEKNIQ har indgået aftaler med en række energiselskaber for at give installatørerne de bedste muligheder for at give tilskud i forbindelse med energirenovering videre til kunden. På den måde gøres energirenovering endnu mere attraktivt.

TEKNIQ ønsker med de indgåede aftaler at udvide markedet for TEKNIQs installatører og udbrede kendskabet til muligheden for tilskud – til gavn for både kunden og virksomheden.


Senest opdateret 07-11-2016

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.