TEKNIQs samarbejdsaftale med HMN Naturgas

Formålet med aftalen er at sikre et øget samarbejde mellem installatører og HMN Naturgas om at identificere og gennemføre energibesparelser i hele Danmark inden for fx skift til kondenserende kedel, solvarme og biobrændsel.

Installatøren rekvirerer et antal standardblanketter hos HMN Naturgas, som skal udfyldes af installatøren og underskrives af kunden som dokumentation for, at de aftalte energibesparelser bliver gennemført.

Installatøren sender efterfølgende blanketten ind til HMN Naturgas, som udbetaler det aftalte tilskud direkte til kunden enten over gasregningen eller NemKonto. 


Installatøren forpligter sig til aktivt at opsøge og identificere energibesparelser hos kunderne og at informere om muligheden for at overdrage retten til indrapportering af realiserede besparelser til HMN Naturgas.

HMN Naturgas forpligter sig til i videst muligt omfang at inddrage installatørerne i selskabets energiaktiviteter.

Tilskuddenes størrelse kan variere, men vil fremgå af standardaftalerne og beregningsskemaerne fra HMN Naturgas.

Installatører kan rekvirere blanketterne hos HMN Naturgas ved at ringe til Udstillingen på 6225 9940.


Senest opdateret 07-11-2016

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.