TEKNIQs samarbejdsaftale med SEAS-NVE

Formålet med aftalen er at sikre et øget samarbejde mellem installatører og SEAS-NVE om at identificere og gennemføre energibesparelser i private boliger, erhvervsbyggeri og industri over hele landet.

Installatøren indsamler de realiserede besparelser hos kunden og indrapporterer dem til SEAS-NVE en gang om måneden via SEAS-NVEs indberetningsportal. Installatøren honorerer kunden for besparelserne.

SEAS-NVE overfører periodevis et beløb til installatørens konto, som svarer til de realiserede besparelser.

Installatøren forpligter sig til aktivt at opsøge og identificere energibesparelser hos kunderne, mens SEAS-NVE forpligter sig til i videst muligt omfang at inddrage installatørerne i selskabets energiaktiviteter.


SEAS-NVE har 1. januar 2014 besluttet, at de betaler 25 øre (eksklusiv moms) per sparet kWh. Heraf skal minimum 20 øre (eksklusiv moms) gå til kunden.

Betingelser for energisparetilskud

Der ydes ikke energisparetilskud til projekter, hvor tilbagebetalingstiden er under 1 år. For at sikre kravet om øget additionalitet indføres en minimumsgrænse på 500 kWh per energiforbedringsprojekt ved indberetninger på portalen.


Senest opdateret 07-11-2016

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.