Vedvarende energi

Vedvarende energi

I de kommende år vil vedvarende energi vokse i omfang og betydning.

Med de stadigt stigende oliepriser og den løbende debat om drivhuseffekt og klimaproblemer, bliver muligheden for at benytte vedvarende energikilder stadig mere interessant.

Vedvarende energi er en fællesbetegnelse for en række forskellige teknikker, herunder:

  • Solenergi. Solceller er faldet dramatisk i pris i de sidste år, og det er derfor blevet en meget billig grøn energikilde, som er rentabel at installere. Solceller vil i de kommende år rykke yderligere. Også solvarme er allerede i dag en rentabel energikilde, selv om den reelt ikke kan stå alene.
  • Biomasse - fastbrændsel, som typisk er brændsel, der benyttes i brændeovne, stokerfyr og træpillefyr samt flydende biomasse, hvoraf de mest kendte er bio-etanol og rapsolie.
    Læs mere om biobrændsel her.
  • Varmepumpe, som findes i tre forskellige variationer: Jordvarmepumper, luft-til-vandvarmepumper og luft-til-luftvarmepumper. 

Hos TEKNIQ Arbejdsgiverne fungerer VE-installatøren som interessefællesskab for de medlemmer, der markedsfører og formidler viden om vedvarende energikilder.Senest opdateret 13-08-2020

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.